Melkveebedrijf familie Houben

Houben
  • Locatie: Bij de Molen 10 in Dieteren
  • Telefoon: 046-4492741
  • E-mail: h.h.j.houben@comveeweb.nl
  • Website: www.houbendieteren.nl
  • Aanbod: Melkvee, schapen
  • Doelgroepen: Groepen 1-3, 4-6, 7-8, voortgezet en speciaal onderwijs

Natuurbegrazing, wat is dat? De familie Houben uit Dieteren laat het je graag zien!

In het smalste stukje van Limburg heeft de familie Houben een melkveebedrijf. Naast de koeien en bijbehorend jongvee heeft de familie een kudde schapen die voor Waterschap Roer en Overmaas verschillende percelen begraast. Waaronder een aantal kaders langs de Maas, op de Chemelot-locatie in Geleen, de voormalige Maurits steenberg en een aantal percelen bij fabrieken.

Daarnaast worden voor Waterschap Roer en Overmaas en Natuurmonumenten in Landschapspark Susteren de kaders van de Vloedgraaf en de Geleenbeek begraast door een groep Galloway-runderen. Op het bedrijf worden naast gras en mais voor de dieren suikerbieten en granen geteeld.

Lees meer over het melkveebedrijf van de familie Houben in dit artikel.

Terug naar vorige pagina