Volg LLTB op Twitter!

Nieuws

14485
13-12-18 Ontheffing kolgans kan weer worden aangevraagd
De ontheffing op de kolgans die vanaf 12 november was geschorst vanwege het afschieten van een zeer bedreigde dwerggans, is opgeheven. Bij tellingen is de dwerggans niet ... Lees meer
14483
11-12-18 Fototentoonstelling Boerenkracht
De expositie Boerenkracht is voor documentair fotograaf Annie van Gemert de bekroning op dik twee jaar werk. Al die tijd trok zij kriskras door Limburg om het boerenleven... Lees meer
14482
11-12-18 LLTB: wees alert op nieuwe omgevingsvisies
De structuurvisies en bestemmingsplannen zoals we die nu kennen, worden de komende jaren vervangen door omgevingsvisies en -plannen. De LLTB roept agrariërs op alert te z... Lees meer
14481
11-12-18 Online training jongvee
Duurzame Zuivelketen, een samenwerking tussen NZO en LTO, biedt Nederlandse melkveehouders dit jaar een online training JongveeSignalen aan. Uit onderzoek van een ander p... Lees meer
14480
11-12-18 Huiskamerbijeenkomst over fosfaat LLTB-regio Midden-Limburg
LLTB-regio Midden-Limburg houdt voor melkveehouders morgen een huiskamerbijeenkomst over de problematiek rond de fosfaatrechten, ontstane knelgevallen, het proces en de i... Lees meer
14479
11-12-18 Bijeenkomst voor melkveehouders in Zuid-Limburg
LLTB-regio Zuid-Limburg houdt voor melkveehouders op 20 december in Klimmen een bijeenkomst over de problematiek rond de fosfaatrechten, ontstane knelgevallen, het proces... Lees meer
14478
11-12-18 Nieuwsbrief LTO Paardenhouderij
Hieronder treft u een link aan naar de nieuwsbrief van LTO-vakgroep Paardenhouderij, met daarin deze week onder meer de nieuwe directeur van LTO, Subsidieregeling voor sp... Lees meer
14477
11-12-18 Miljoen vrijgemaakt voor campagne veilig en gezond werken in de land- en tuinbouw
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt een miljoen vrij voor een campagne voor veilig en gezond werken in de land- en tuinbouw. Het voorstel, dat de Ch... Lees meer
14476
11-12-18 LLTB-regiobestuur Zuid-Limburg overlegt met gemeente Maastricht
Bestuursleden Rebecca Steinbusch-Lacroix en Gaston Lemlijn van LLTB-regio Zuid-Limburg hebben eind vorige maand overleg gehad met wethouder Gert-Jan Krabbendam en teamman... Lees meer
14475
11-12-18 LTO Nederland over WAB: Zo werkt het niet!
LTO Nederland ziet niets in het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) dat tot gevolg heeft dat vooral seizoenarbeid in de land- en tuinbouw fors duurder wordt. On... Lees meer
1 2 3 4 5 > >>