Banner LLTB Ledenzorg

Lidmaatschap

Meepraten waar het kan, richting geven waar het hoort en in actie komen waar het moet. Dat is in een notendop wat de LLTB doet. Het uiteindelijke doel daarbij is helder: ruimte creëren voor Limburgse boeren en tuinders om te kunnen ondernemen.

Een lidmaatschap van de LLTB biedt u als ondernemer diverse voordelen. De zes belangrijkste zijn:

1. Wij houden u op de hoogte
Wekelijks informeren we u over ontwikkelingen binnen de sector. Dat doen we via ons ledenblad Nieuwe Oogst, onze digitale nieuwsbrief op maat en de LLTB-website. U vindt ons ook op social media.

2. De LLTB komt op voor uw belangen
Overal waar politieke beslissingen worden genomen die gevolgen kunnen hebben voor uw bedrijf, laten bestuurders en beleidsspecialisten uw stem horen. We zitten direct aan tafel bij belangrijke partijen lokaal, provinciaal, in Den Haag en in Brussel. Als LLTB-lid bent u aangesloten bij LTO Nederland; dit is belangrijk voor thema’s die verder reiken dan ons Limburgs werkgebied. LTO komt op voor uw belangen in Den Haag en Brussel.

3. Netwerken: elkaar versterken en inspireren
Persoonlijk en digitaal kunt u uw collega’s en bestuurders ontmoeten. Wij houden diverse bijeenkomsten in uw regio. De LLTB regio’s houden naast inhoudelijke ook sociale activiteiten. Wilt u zich inzetten voor meer contact tussen boer en burger? Of wilt u deelnemen aan de lobby? Uw regio is dé plek om dit samen met collega’s op te pakken. De vereniging LLTB zijn we samen. Samen staan we sterk en werken we aan de toekomst. Zowel van onze eigen bedrijven als van de gehele Nederlandse land- en tuinbouw.

4. Advies en dienstverlening
Wilt u advies of heeft u vragen over wetgeving en beleid? Neem contact op met de Infolijn. We zijn elke werkdag van 8.30 tot 16.30 uur bereikbaar. Als u vragen heeft over werkgeverschap neemt u contact op met de Werkgeverslijn. In beide gevallen ondersteunen wij u gratis of verbinden wij u door met deskundigen binnen onze organisatie. Daarnaast kunt u terecht bij Arvalis voor betaalde diensten op het gebied van juridische hulpverlening, bedrijfsontwikkeling, projectondersteuning en makelaardij.

5. Wij helpen u kosten besparen
Als lid van de LLTB haalt u direct financieel voordeel uit uw lidmaatschap. LTO Ledenvoordeel biedt diverse producten en diensten aan tegen een gereduceerd tarief. Denk aan verzekeringen, energie, brandstof en mobiele telefonie.

6. De LLTB verbindt de sector met de samenleving
Ontwikkelen, innoveren en investeren zit in onze genen. De LLTB vervult al bijna 125 jaar een sleutelrol in de verbinding van land- en tuinbouw met de maatschappij en politiek. Samenwerken is de basis voor onze manier van doen. Zo dragen we bij aan de kwaliteit van leven in de stad en op het platteland. We werken samen met de provincie Limburg, alle Limburgse gemeenten, het waterschap en andere voor leden belangrijke organisaties.

Medeverantwoordelijk lidmaatschap

LLTB-leden hebben de mogelijkheid hun zoon of dochter via hun eigen lidmaatschap medeverantwoordelijk lid te maken van de LLTB. Dit is geheel kosteloos. Het voordeel van het medeverantwoordelijk lidmaatschap is dat het medeverantwoordelijk lid op persoonlijke titel en via het eigen e-mailadres allerlei relevante informatie van de LLTB ontvangt. Denk hierbij aan uitnodigingen voor bijeenkomsten en nieuws van de LLTB. Ook kan een medeverantwoordelijk lid gebruikmaken van collectieve kortingen, bijvoorbeeld voor de zorgverzekering en mobiele telefonie.

‘Het medeverantwoordelijk lidmaatschap kan erg handig en leerzaam zijn voor de jongere generatie’, vertelt Miranda Uuldriks, relatiemanager bij de LLTB. ‘De zoon of dochter kan op die manier al kennismaken met de LLTB en ervaren wat het lidmaatschap nou eigenlijk inhoudt. De jongeren zijn immers de agrarische ondernemers van de toekomst. Het medeverantwoordelijk lidmaatschap is dan ook met name interessant voor de kinderen die later bijvoorbeeld het bedrijf van hun ouders willen overnemen of wellicht nu al deel uitmaken van de maatschap.’

LLTB-leden die een niet-familiaire bedrijfsopvolger hebben, kunnen in sommige gevallen ook in aanmerking komen voor een medeverantwoordelijk lidmaatschap. Neem voor meer informatie hierover contact op met Miranda Uuldriks via 06-43939706 of muuldriks@lltb.nl.

Aanmeldformulier