Klimaat en energie

Klimaat & energie

Goed voor bodem, water en lucht

De LLTB staat voor boeren en tuinders die produceren op een manier die de aarde voor huidige en toekomstige generaties leefbaar houdt en bijdraagt aan de energietransitie naar minder fossiel en het produceren van groene energie.                                                                                                                                                                                        

Klimaat en energie

De volgende dossiers en projecten vallen onder dit thema:

Thema

Nieuws

Thema

Bijeenkomst