Vollegrondsgroente

Vollegrondsgroenteteelt

De Noord- en Midden-Limburgse zandgronden zijn van oudsher tuinbouwgebieden. Ook nu nog neemt deze regio een behoorlijke plaats in als voedingstuinbouwgebied op nationaal niveau. De specifieke Limburgse teeltomstandigheden leveren groenten met een geheel eigen karakter. Denk bijvoorbeeld aan de Limburgse asperges.                                                                      

Vollegrondsgroente

Koen van Weelden

Projectleider

KvanWeelden@lltb.nl
06-53187753

Koen van Weelden
Sector

Nieuws

Sector

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Bestuur LLTB-sectorgroep Open Teelten:

John Stemkens – Voorzitter
06-30343294 / jstem@ziggo.nl


Ruud Lenders – Bestuurslid
06-53767575 / ruud@lendersbv.nl


Rogé Meuwissen – Bestuurslid
06-51603907 / roge.meuwissen@online.nl


Jan Vollenberg – Kandidaat bestuurslid
06-51593469 / jan@volgro.nl


Koen van Weelden – Secretaris
06-53187753 / kvanweelden@lltb.nl