Volg LLTB op Twitter!

Nieuws

02-12-16Risico op atypische myopathie in de herfst
De universiteiten van Luik en Gent roepen op om zeer alert te zijn voor esdoornvergiftiging. Tijdens het laatste weekend van november werden er op de Belgische Faculteit Diergeneeskunde (Gent), maar l... Lees meer
02-12-16Reactie LTO Nederland op fosfaatdebat
Volle zaal in de Tweede Kamer tijdens het plenaire debat over wet grondgebonden groei melkveehouderij en wijziging van de Meststoffenwet. Melkveehouders uit heel het land zijn voor dit debat naar Den ... Lees meer
01-12-16Tweede uitbraak vogelgriep Biddinghuizen
Het ministerie van EZ heeft vanmiddag gemeld dat in Biddinghuizen (gemeente Dronten) vandaag op een tweede vleeseendenbedrijf vogelgriep (H5) is vastgesteld. Om verdere verspreiding van het virus te v... Lees meer
01-12-16Cao open teelten algemeen verbindend verklaard; ketenbepaling nog niet
Minister Asscher van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de cao open teelten met een looptijd van 1 juli 2015 t/m 31 maart 2017 algemeen verbindend verklaard. Hierdoor geld... Lees meer
01-12-16‘Van Dam los onze knelpunten op'
LTO Nederland, Greenport Holland en Branche Organisatie (BO) Akkerbouw eisen in een brandbrief van staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) om elf knelpunten in gewasbescherming nu eindelijk eens op te l... Lees meer

Inloggen

Laatste LLTB-video