Volg LLTB op Twitter!

Nieuws

15-06-18Nieuwe businessmodellen in de korte keten voor agrarisch ondernemers
Wilt u als ondernemer in de land- of tuinbouw meer grip op de keten? Wilt u uw positie in de keten verder versterken, zelf meer marge pakken en dus ook dichter bij de consument staan? Maar weet u nog ... Lees meer
14-06-18Ledenbijeenkomst wateroverlast Zuid-Limburg
LLTB-regio Zuid-Limburg informeerde haar leden afgelopen woensdag in Klimmen over een eerste analyse door het Waterschap Limburg van de impact van de recente hoosbuien en mogelijke maatregelen volgens... Lees meer
14-06-18Jagers en boeren redden 281 reekalfjes voor het maaien
Jagers en boeren redden in 2017 281 reekalfjes van de maaimachine. Dit blijkt uit een inventarisatie die de Jagersvereniging onder haar leden heeft gehouden. De periode dat de reegeiten hun jongen wer... Lees meer
14-06-18ANWB werkt samen met LTO om gastvrije boeren op de kaart te zetten
Boeren en tuinders die naast een agrarisch bedrijf extra activiteiten bieden, zoals een bed & breakfast, ijsverkoop of bijvoorbeeld een horecagelegenheid, kunnen zich aansluiten bij ANWB Gastvrij. Dit... Lees meer
13-06-18Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater vanaf maandag
Waterschap Limburg stelt vanaf maandag 18 juni om 12 uur een verbod in op het gebruik van water uit beken en rivieren in Noord- en Midden-Limburg om akkers en weilanden te beregenen. Het verbod geldt ... Lees meer

Inloggen

MCBL