Disclaimer

De door de LLTB verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De LLTB kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. De LLTB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie. De LLTB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door de LLTB worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van de LLTB.

Privacy statement

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van deze site en dragen er zorg voor dat persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacy statement zetten wij uiteen hoe de LLTB omgaat met de door ons beheerde persoonsgegevens en op welke manier wij vanaf 25 mei 2018 voldoen aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze website maakt gebruik van diverse soorten cookies.

Terug naar de homepage