Akkerbouw 2

Akkerbouw

Limburg kent weinig uitgesproken akkerbouwbedrijven. Daarentegen doen wel bijna alle landbouwers in Limburg, ook veehouders, iets aan akkerbouw. Vooral de teelt van suikerbieten, mais, aardappelen en granen neemt een belangrijke plaats in het Limburgse plaatje in. Er is geen provincie waar relatief zoveel bieten worden geteeld. Mede dankzij de toenemende belangstelling voor bijvoorbeeld energiegewassen blijft de akkerbouw in Limburg een belangrijke sector.

Akkerbouw 2

Sanne de Heij

Projectleider

Sanne de Heij web
Sector

Nieuws

Meer nieuws
Sector

Bijeenkomsten

Bestuur LLTB-sectorgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroenten

Bert Merx – Voorzitter 
06-23612592 / bmerx@lltb.nl 

 

Lauran Geurts – Bestuurslid
06-55357526 / l.geurts@agroweb.nl

 

Chris Breukers – Bestuurslid  
06-20738482 / breukers@comveeweb.nl

 

Norbert Huveneers – Bestuurslid
06-10909288 / norbert.huveneers@planet.nl

 

Wilbert Pennings – Bestuurslid
06-28600323 / wilbert@mtspennings.nl

 

Sylvain Wimmers – Bestuurslid
06-21824693 / s.wimmers@telfort.nl

 

John Stemkens – Bestuurslid
06-30343294 / jstem@ziggo.nl


Ruud Lenders – Bestuurslid
06-53767575 / ruud@lendersbv.nl


Rogé Meuwissen – Bestuurslid
06-51603907 / roge.meuwissen@online.nl


Jan Vollenberg – Bestuurslid
06-51593469 / jan@volgro.nl


Guido Schriever - Adviserend bestuurslid
06-22926146 / gschriever@arvalis.nl