Akkerbouw 2

Akkerbouw

Limburg kent weinig uitgesproken akkerbouwbedrijven. Daarentegen doen wel bijna alle landbouwers in Limburg, ook veehouders, iets aan akkerbouw. Vooral de teelt van suikerbieten, mais, aardappelen en granen neemt een belangrijke plaats in het Limburgse plaatje in. Er is geen provincie waar relatief zoveel bieten worden geteeld. Mede dankzij de toenemende belangstelling voor bijvoorbeeld energiegewassen blijft de akkerbouw in Limburg een belangrijke sector.

Akkerbouw 2

Floor Grubben

Projectleider

FGrubben@lltb.nl
06-53236441

Floor Grubben
Sector

Nieuws

Meer nieuws
Sector

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Bestuur LLTB-sectorgroep Akkerbouw:

Edwin Michiels – Voorzitter 
06-51393590 / ehwjemichiels@gmail.com

Lauran Geurts – Ondervoorzitter
06-55357526 / l.geurts@agroweb.nl

Chris Breukers – Bestuurslid  
06-20738482 / breukers@comveeweb.nl


Norbert Huveneers – Bestuurslid
06-10909288 / norbert.huveneers@planet.nl


Wilbert Pennings – Bestuurslid
06-28600323 / wilbert@mtspennings.nl


Sylvain Wimmers – Bestuurslid
06-21824693 / s.wimmers@telfort.nl


Floor Grubben – Secretaris
06-53236441 / fgrubben@lltb.nl