Koeien

LLTB Ledenzorg

Bij de belangenbehartiging van de LLTB wordt al snel gedacht aan het ondersteunen van de leden op het gebied van ondernemerschap. Maar belangenbehartiging is meer dan dat. Ook de persoonlijke belangenbehartiging, in de vorm van ledenzorg, is een belangrijke pijler. LLTB-projectleider Verenigingszaken Geert van Kempen vertelt wat ledenzorg precies inhoudt.

‘Ledenzorg betekent dat we alle LLTB-leden met een hulpvraag willen helpen. Alle leden kunnen voor advies, een luisterend oor of ondersteuning bij de LLTB terecht. Daarnaast proberen we de hulpvraag zelf te signaleren en activiteiten te initiëren vanuit de werkgroep Ledenzorg en Ethiek.’

Ethiek klinkt een beetje zweverig. Waar gaat dat precies om?

'Ethiek omvat alle vragen die betrekking hebben op ons handelen en de keuzes die we maken. Waarden en normen bijvoorbeeld vallen onder ethiek. Denk ook aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ondernemen in de agrosector kan ethische dilemma’s tot gevolg hebben. Daar moeten onze leden zich bewust van zijn.’

Wat doet de werkgroep nog meer?

‘De werkgroep Ledenzorg en Ethiek bestaat uit drie personen: LLTB-voorzitter Léon Faassen, geestelijk adviseur Marielle Beusmans en ikzelf. Wij zitten meerdere keren per jaar om tafel met onder meer de regiovoorzitters en LLTB-projectleider met als doel ledenzorg in te bedden in de organisatie. Daarnaast organiseert de werkgroep evenementen zoals de Oogstdankvieringen en Leden Ontmoeten Leden. Als LLTB-leden die hulplijn bellen, krijgen ze mij aan de lijn.’

Wat doet de LLTB-Hulplijn?

‘De Hulplijn - te bereiken op 06-13606716 - biedt allereerst een luisterend oor. Als mensen bellen, kunnen ze hun hele verhaal bij mij kwijt. Alle gesprekken worden vertrouwelijk behandeld. Ik probeer de beller vervolgens de weg te wijzen in het vinden van een oplossing.’

Met welke vragen kunnen agrariërs bij de hulplijn terecht?

‘Dat is divers. De hulplijn kan gebeld worden bij psychische en sociaal-emotionele vragen. Daar kan bijvoorbeeld een huisarts, personal coach of mediator verder bij helpen. Maar het kunnen ook bedrijfseconomische vraagstukken of financiële problemen zijn, waarmee de agrariër zich meldt. En ook die agrariërs helpen we verder. Leden kunnen eveneens contact opnemen met de Hulplijn als zij zien dat een collega- ondernemer, buurman of familielid het moeilijk heeft.’

Hoe handelt de werkgroep Ledenzorg en Ethiek in crisissituaties, bijvoorbeeld bij de uitbraak van een dierziekte?

‘Ook dan staat wij klaar voor de leden. Bij een uitbraak van een dierziekte komt er in korte tijd heel veel op de ondernemer af. Niet alleen op bedrijfseconomisch vlak, maar ook op emotioneel vlak. Het ruimen van dieren bijvoorbeeld, dat gaat de ondernemer niet in de koude kleren zitten. En niet alleen de ondernemer, maar het hele gezin heeft het daar zwaar mee. Maar ook bijvoorbeeld een stalbrand heeft grote impact. In één klap is alles waar je zo hard voor werkt, verdwenen. In dat soort situaties zal vanuit ledenzorg geprobeerd worden de ondernemer te helpen en te ondersteunen.’

AgroZorgwijzer

Als boeren en tuinders op hun bedrijf toenemende druk ervaren – al dan niet versterkt door persoonlijke problemen – dan heeft dit zijn weerslag op ondernemer, bedrijf en omgeving. Wanneer de druk te hoog oploopt (op psychosociaal vlak), dan moeten ondernemers gemakkelijk toegang krijgen tot passende hulpverlening. De AgroZorgwijzer helpt erfbetreders en collega-boeren bij het herkennen van signalen en geeft tips om het gesprek aan te gaan. Het Verwijsschema helpt passende hulp te vinden. Met aandacht voor elkaar werken we samen met reguliere hulpverlening aan een gezonde sector.

AgroZorgwijzer