Koeien

LLTB Ledenzorg

Bij de belangenbehartiging van de LLTB wordt al snel gedacht aan het ondersteunen van de leden op het gebied van ondernemerschap. Maar belangenbehartiging is meer dan dat. ‘Ook op persoonlijk vlak willen we iets voor onze leden kunnen betekenen. Daarom hebben we LLTB Ledenzorg in het leven geroepen’, zegt Geert van Kempen. De LLTB-projectleider Verenigingszaken vertelt wat LLTB Ledenzorg voor leden kan betekenen.

Wat houdt LLTB Ledenzorg precies in?

‘Ledenzorg betekent dat we LLTB-leden met een hulpvraag willen helpen. Alle leden kunnen voor advies, een luisterend oor of ondersteuning bij de LLTB terecht. Daarnaast proberen we hulpvragen zelf te signaleren en organiseren we activiteiten en evenementen als de Oogstdankvieringen en de Leden-Ontmoeten-Leden-dagen. Ook zitten we meerdere keren per jaar om tafel met onder meer de regiovoorzitters en LLTB-projectleiders met als doel ledenzorg in de organisatie in te bedden. Naast mijzelf zijn LLTB-voorzitter Léon Faassen en vrijwilligers Theo van Hoven en Jan van der Sterren bij LLTB Ledenzorg betrokken.’

Met welke vragen kunnen leden bij LLTB Ledenzorg terecht?

‘Dat is heel divers. Leden kunnen bellen bij psychische of sociaalemotionele vragen. Daar kan bijvoorbeeld een huisarts, personal coach of mediator verder bij helpen. Maar ook bij bedrijfseconomische vraagstukken of financiële problemen kunnen leden bij LLTB Ledenzorg terecht. Bovendien kunnen leden contact met ons opnemen als zij zien dat een collega-ondernemer, buurman of familielid het moeilijk heeft.’

Hoe kunnen leden de LLTB Ledenzorg bereiken?

‘Leden met hulpvragen kunnen altijd contact opnemen met LLTB Ledenzorg door te bellen met of een WhatsApp bericht te sturen naar 06-13606716. Ook kunnen ze een mail sturen naar gvkempen@lltb.nl. Als leden bellen, kunnen ze hun hele verhaal bij mij kwijt. Alle gesprekken worden vertrouwelijk behandeld. Vervolgens probeer ik de beller weg te wijzen in het vinden van een oplossing.’

Wat kan LLTB Ledenzorg voor leden betekenen in crisissituaties, zoals bij het uitbreken van een dierziekte of gedurende de coronacrisis?

‘In tijden van crisis komt in korte tijd veel op ondernemers af. Niet alleen op bedrijfseconomisch, maar ook op persoonlijk vlak. Gedurende de coronacrisis maken ondernemers zich bijvoorbeeld niet alleen zorgen om de gezondheid van zichzelf en hun naasten, maar ook om de gezondheid van hun bedrijf. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op en dit kan leiden tot onzekerheid, verwarring en vragen.

Een crisis heeft bovendien niet alleen impact op de ondernemer, maar ook op zijn of haar gezin. Het ruimen van dieren bij het uitbreken van een dierziekte gaat niet alleen de ondernemer niet in de koude kleren zitten; het hele gezin heeft het daar moeilijk mee. Of denk bijvoorbeeld aan een stalbrand, waarbij alles waar je zo hard voor hebt gewerkt in één klap weg is. In dergelijke situaties proberen we vanuit LLTB Ledenzorg de ondernemer te helpen en te ondersteunen.’

AgroZorgwijzer

Als boeren en tuinders op hun bedrijf toenemende druk ervaren – al dan niet versterkt door persoonlijke problemen – dan heeft dit zijn weerslag op ondernemer, bedrijf en omgeving. Wanneer de druk te hoog oploopt (op psychosociaal vlak), dan moeten ondernemers gemakkelijk toegang krijgen tot passende hulpverlening. De AgroZorgwijzer helpt erfbetreders en collega-boeren bij het herkennen van signalen en geeft tips om het gesprek aan te gaan. Het Verwijsschema helpt passende hulp te vinden. Met aandacht voor elkaar werken we samen met reguliere hulpverlening aan een gezonde sector.

AgroZorgwijzer