Geld

Contributie

Het lidmaatschap is een persoonsgebonden lidmaatschap. De ondernemer wordt geregistreerd als bedrijfshoofd. Partners, gezinsleden en medewerkers kunnen daarbij gratis gebruik maken van de voordelen van het LLTB-lidmaatschap. Ze worden geregistreerd als medeverantwoordelijk lid, gekoppeld aan het bedrijfslidmaatschap van het bedrijfshoofd. Ook voor hen geldt dus: altijd een uitnodiging voor ledenbijeenkomsten, korting op verzekeringen, ledenkorting op producten en voordelige ledentarieven bij andere dienstverlenende bedrijven.

De jaarlijkse contributie van de LLTB bestaat voor bedrijfsleden uit vier elementen:

- Basiscontributie
- Nieuwsvoorziening/Nieuwe Oogst
- Bedrijfscontributie
- Regiocontributie

Basiscontributie en nieuwsvoorziening/Nieuwe Oogst
De basiscontributie en nieuwsvoorziening/Nieuwe Oogst zijn vaste bedragen voor uw lidmaatschap van de LLTB.

- Basiscontributie € 305,00 en
- Nieuwsvoorziening/Nieuwe Oogst € 143,72 exclusief 9 procent btw.

Bedrijfscontributie
Voor het vaststellen van de bedrijfscontributie maakt de LLTB gebruik van de meest actuele Landbouwtelling van Dienst Regelingen. Op basis van de beschikbare gegevens wordt uw contributie berekend. Grondslag hiervoor is de omvang van uw bedrijf gemeten in NGE.

NGE totaal

Bedrag

0,01-10

€ 0,00

10-20

€ 108,43

20-40

€ 179,96

40-70

€ 288,32

70-100

€ 432,17

100-150

€ 587,12

150-200

€ 751,50

200-300

€ 971,76

300-400

€ 1.202,88

400-500

€ 1.520,13

500-600

€ 1.803,65

600-700

€ 2.057,57

>700

€ 2.400,57

 Regiocontributie
De regiocontributie bedraagt € 75,00. Het bedrag wordt door de LLTB-regio vastgesteld.

Medeverantwoordelijken
Partners, gezinsleden en medewerkers die medeverantwoordelijk zijn voor het bedrijf zijn gratis LLTB-lid.

Digitale facturering
Vanaf 2020 wordt de contributiefactuur digitaal verstuurd. Dit heeft tal van voordelen. Digitale facturen kunnen direct worden opgeslagen en sneller geraadpleegd als dat nodig is. Ook zijn ze eenvoudiger te archiveren, met anderen binnen de organisatie te delen en er wordt minder papier verspild.

Het Agribusiness lidmaatschap
Bedrijven die nauw verbonden zijn met de agrarische sector kunnen zich aansluiten bij de LLTB via het lidmaatschap Agribusiness. De kosten van dit lidmaatschap zijn afhankelijk van de bedrijfsgrootte en bedragen:

  • 1 t/m 3 personeelsleden €525,00
  • 4 t/m 9 personeelsleden €695,00
  • >10 personeelsleden €890,00

Deze bedragen zijn inclusief de regiocontributie en sectorgroep naar keuze. Het is mogelijk om een extra regio of sectorgroep toe te voegen. De kosten zijn € 75,00 per extra sectorgroep of regio.

 Meest gestelde vragen
Heeft u een vraag over uw contributiefactuur? Kijk dan eerst bij de meest gestelde vragen. Heeft u daarna nog vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via:

- E-mail: ledenzaken@lltb.nl, met vermelding van uw naam, woonplaats, lidnummer en uw vraag;
- Telefoon: 06-83776001

Bekijk meest gestelde vragen