Geld

Contributie

Het lidmaatschap is een persoonsgebonden lidmaatschap. De ondernemer wordt geregistreerd als bedrijfshoofd. Partners, gezinsleden en medewerkers kunnen daarbij gratis gebruik maken van de voordelen van het LLTB-lidmaatschap. Ze worden geregistreerd als medeverantwoordelijk lid, gekoppeld aan het bedrijfslidmaatschap van het bedrijfshoofd. Ook voor hen geldt dus: altijd een uitnodiging voor ledenbijeenkomsten, korting op verzekeringen, ledenkorting op producten met de LLTB-ledenvoordeelpas en voordelige ledentarieven bij andere dienstverlenende bedrijven.

De jaarlijkse contributie van de LLTB bestaat voor bedrijfsleden uit vier elementen:

  • De basiscontributie
  • Nieuwsvoorziening/Nieuwe Oogst
  • De bedrijfscontributie
  • De regiocontributie

Basiscontributie en nieuwsvoorziening/Nieuwe Oogst

De basiscontributie en nieuwsvoorziening/Nieuwe Oogst zijn vaste bedragen voor uw lidmaatschap van de LLTB.

  • Basiscontributie € 205,00 en;
  • Nieuwsvoorziening/Nieuwe Oogst € 122,21 exclusief 9 procent btw.

Bedrijfscontributie

Voor het vaststellen van de bedrijfscontributie maakt de LLTB gebruik van de meest actuele Landbouwtelling van Dienst Regelingen. Op basis van de beschikbare gegevens wordt uw contributie berekend. Grondslag hiervoor is de omvang van uw bedrijf gemeten in NGE.

 00- 10 NGE  € 0,00
 10 - 20 NGE  € 97,29
 20 - 40 NGE  € 161,47
 40 - 70 NGE  € 258,71
 70 - 100 NGE  € 387,77
 100 - 150 NGE  € 516,77
 150 - 200 NGE  € 661,46
 200 - 300 NGE  € 855,33
 300 - 400 NGE  € 1.038,78
 400 - 500 NGE  € 1.312,50
 500 - 600 NGE  € 1.418,49
 600 - 700 NGE  € 1.502,57
 Meer dan 700 NGE  € 1.577,57

Regiocontributie

De regiocontributie bedraagt € 75,00. Het bedrag wordt op de jaarvergadering van elke LLTB-regio vastgesteld.

Medeverantwoordelijken

Partners, gezinsleden en medewerkers die medeverantwoordelijk zijn voor het bedrijf zijn gratis LLTB-lid.

Lidmaatschap zonder bedrijf

Personen die als bedrijfshoofd lid zijn geweest van de LLTB, maar die nu geen agrarisch bedrijf meer hebben, betalen € 205,00. Hiervoor krijgen ze ook wekelijks het ledenblad Nieuwe Oogst. In LLTB-regio Zuid-Limburg geldt een regiotoeslag van € 25,00.

Digitale facturering

LLTB-leden ontvangen vanaf 2020 de contributiefacturen digitaal. Dit heeft tal van voordelen. Digitale facturen kunnen direct worden opgeslagen en, wanneer nodig, sneller worden geraadpleegd. Ook zijn ze eenvoudiger te archiveren en wordt minder papier verspild.

De contributiefactuur wordt verstuurd naar het bij de LLTB bekende e-mailadres. Wilt u de factuur van 2021 liever op een ander e-mailadres ontvangen? Geef dit dan vóór 2 maart 2021 door via contributie@lltb.nl of neem contact op met de LLTB Infolijn via 06-83776001. Via dit e-mailadres en de LLTB Infolijn kunt u het ook kenbaar maken als u de facturen liever per post blijft ontvangen. Wanneer geen e-mailadres bekend is, blijven de facturen eveneens per post verzonden worden.

Agribusiness Lidmaatschap

Bedrijven die nauw verbonden zijn met de agrarische sector, kunnen zich aansluiten bij de LLTB via het agribusiness lidmaatschap. De kosten van dit lidmaatschap bedragen € 770,00 (inclusief de regiocontributie en sectorgroep naar keuze). Het is mogelijk om een extra regio of sectorgroep toe te voegen. De kosten zijn € 75,00 per extra sectorgroep of regio. Klik hier voor meer informatie over het agribusiness lidmaatschap.

Meest gestelde vragen

Heeft u een vraag over uw nota? Kijk dan eerst bij de meest gestelde vragen. Heeft u daarna nog vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via:

  • E-mail: contributie@lltb.nl, met vermelding van uw naam, woonplaats, lidnummer en uw vraag;
  • LLTB Infolijn: 06-83776001, op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur of via WhatsApp.
Bekijk meest gestelde vragen