Geld

Contributie

Het lidmaatschap is een persoonsgebonden lidmaatschap. De ondernemer wordt geregistreerd als bedrijfshoofd. Partners, gezinsleden en medewerkers kunnen daarbij gratis gebruik maken van de voordelen van het LLTB-lidmaatschap. Ze worden geregistreerd als medeverantwoordelijk lid, gekoppeld aan het bedrijfslidmaatschap van het bedrijfshoofd. Ook voor hen geldt dus: altijd een uitnodiging voor ledenbijeenkomsten, korting op verzekeringen, ledenkorting op producten met de LLTB-ledenvoordeelpas en voordelige ledentarieven bij andere dienstverlenende bedrijven.

De jaarlijkse contributie van de LLTB bestaat voor bedrijfsleden uit vier elementen:

- De basiscontributie
- Nieuwsvoorziening/Nieuwe Oogst
- De bedrijfscontributie
- De regiocontributie

Basiscontributie en nieuwsvoorziening/Nieuwe Oogst

De basiscontributie en nieuwsvoorziening/Nieuwe Oogst zijn vaste bedragen voor uw lidmaatschap van de LLTB.

- Basiscontributie € 190,00 en
- Nieuwsvoorziening/Nieuwe Oogst € 118,71 exclusief 9 procent btw.

Bedrijfscontributie

Voor het vaststellen van de bedrijfscontributie maakt de LLTB gebruik van de meest actuele Landbouwtelling van Dienst Regelingen. Op basis van de beschikbare gegevens wordt uw contributie berekend. Grondslag hiervoor is de omvang van uw bedrijf gemeten in NGE.

 00- 10 NGE  € 0,00
 10 - 20 NGE  € 95,38
 20 - 40 NGE  € 158,30
 40 - 70 NGE  € 253,64
 70 - 100 NGE  € 380,17
 100 - 150 NGE  € 506,64
 150 - 200 NGE  € 648,49
 200 - 300 NGE  € 838,56
 300 - 400 NGE  € 1.018,41
 400 - 500 NGE  € 1.286,76
 500 - 600 NGE  € 1.336,76
 600 - 700 NGE  € 1.386,76
 Meer dan 700 NGE  € 1.436,76

Regiocontributie

De regiocontributie bedraagt € 75. Het bedrag wordt op de jaarvergadering van elke LLTB-regio vastgesteld.

Medeverantwoordelijken

Partners, gezinsleden en medewerkers die medeverantwoordelijk zijn voor het bedrijf zijn gratis LLTB-lid.

Lidmaatschap zonder bedrijf

Personen die als bedrijfshoofd lid zijn geweest van de LLTB, maar die nu geen agrarisch bedrijf meer hebben, betalen € 190. Hiervoor krijgen ze ook wekelijks het ledenblad Nieuwe Oogst. In LLTB-regio Zuid-Limburg geldt een regiotoeslag van € 25.

Digitale facturering

LLTB-leden kunnen vanaf 2020 de contributiefacturen digitaal ontvangen. Dit heeft tal van voordelen. Digitale facturen kunnen direct worden opgeslagen en sneller geraadpleegd als dat nodig is. Ook zijn ze eenvoudiger te archiveren en met anderen binnen de organisatie te delen en er wordt minder papier verspild.

Mocht u gebruik willen maken van de mogelijkheid om de facturen digitaal te ontvangen, verzoeken wij u vóór 2 maart 2020 bijgaand formulier in te vullen. Digitale facturatie is vrijblijvend en kosteloos. Als u niets doet, verandert er voor u niets en blijft u de facturen per post ontvangen.

Heeft u vragen over digitaal factureren, neem dan contact op met de LLTB Infolijn via 06-83776001.

Naar het formulier

Het Agribusiness lidmaatschap

Bedrijven die nauw verbonden zijn met de agrarische sector kunnen zich aansluiten bij de LLTB via het lidmaatschap Agribusiness. De kosten van dit lidmaatschap bedragen € 750 (inclusief de regiocontributie en sectorgroep naar keuze). Het is mogelijk om een extra regio of sectorgroep toe te voegen. De kosten zijn € 75 per extra sectorgroep of regio.

Meest gestelde vragen

Heeft u een vraag over uw nota? Kijk dan eerst bij de meest gestelde vragen. Heeft u daarna nog vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via:

- E-mail: contributie@lltb.nl, met vermelding van uw naam, woonplaats, lidnummer en uw vraag;
- Telefoon: 0475-381777 keuze 2 (op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur).