Jaarsymposium 2018

Over de LLTB

De agrarische sector kijkt steeds meer naar de wensen van de samenleving op het gebied van bijvoorbeeld dierenwelzijn, hygiëne, meststoffen, gezonde en veilige voeding, arbeidsomstandigheden en landschapsbeheer. Om goed te kunnen functioneren, moeten agrarische ondernemers zich van hun maatschappelijke positie bewust zijn. Zij moeten beantwoorden aan wat de samenleving van hen vraagt, maar anderzijds moet de samenleving ook begrijpen wat hen beweegt.

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) neemt positie op het snijvlak tussen de ondernemer en de maatschappij. De vereniging ondersteunt leden in goed ondernemerschap en is tegelijkertijd een gezaghebbende partij die het algemeen maatschappelijk belang van de Limburgse land- en tuinbouw blijft benadrukken en onderbouwen.

De LLTB richt zich op vier thema's:

Op elk van deze speelvelden worden van de ondernemer prestaties verwacht in ruil waarvoor hij ruimte krijgt om te ondernemen. De LLTB ondersteunt hem daarin, maakt zijn prestaties zichtbaar voor de samenleving en kan ook begrip mobiliseren voor de positie van de sector of de individuele ondernemer. De LLTB neemt het op voor goed agrarisch ondernemerschap. Boeren en tuinders houden Limburg immers gezond!