Schapen

Schapenhouderij

De schapenhouderij in Limburg is opgedeeld in gespecialiseerde schapenhouderijen die veelal zorgen voor landschapsbeheer en in hobbydierhouders. Door het beperkt aantal bedrijven is het lastig binnen de bestaande wetgeving de positie te behouden. Door samenwerking met andere sectoren en invulling van landschapsbeheer kan de sector een gezonde toekomst tegemoet zien.

Schapen
Sector

Nieuws

Meer nieuws
Sector

Bijeenkomst

Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Bestuur LLTB-sectorgroep Schapenhouderij:

Patrick Geukemeijer – Voorzitter
06-13524307 / patrickgeukemeijer@hotmail.com


Sef Janssen – Ondervoorzitter
06-51594063 / info@janslust.nl


Peter van der Heijden – Bestuurslid
06-20536521 / info@sjoengraas.nl