Circulair

Circulaire Economie Limburg

Naast actieve betrokkenheid in haar eigen circulaire programma’s participeert LLTB samen met zeven andere Limburgse partners (Provincie Limburg, ESZL, LIOF, Keyport, LLTB, LWV, Hogeschool Zuyd en Crossroads Limburg) in het programma Circulaire Economie Limburg (kortweg CEL).

Binnen CEL – feitelijk een bewustwordingsprogramma voor ondernemers -  worden de relevante activiteiten met elkaar gedeeld en waar mogelijk aangevuld met extra (inspiratie-)bijeenkomsten, workshops et cetera. Doel is zoveel als mogelijk ervaringen te delen met en tussen ondernemers om de kansen die de circulaire economie biedt – zeker ook voor de agrarische sector – maximaal te benutten en gezamenlijk de omslag te maken van een lineaire naar een circulaire economie.

Circulaire Economie Limburg CEL

Patrick Lemmens

Projectleider

Patrick Lemmens

Susanne Görtz

Hoofdbestuurslid
Portefeuillehouder

Susanne Gortz liggend
Project

Nieuws

Meer nieuws
Project

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.