Circulair

Platform Nieuwe Teelten

De marktinteresse voor biogene grondstoffen (plantaardige bronnen) neemt recent steeds verder toe. Meer en meer (industriële) non-food sectoren verleggen hun aandacht van het gebruik van fossiele grondstoffen naar dat van biogene grondstoffen (hernieuwbaar, plantaardig). Mondiale grondstoffenschaarste alsmede stijgende energieprijzen mede a.g.v. de geopolitieke ontwikkelingen versterken deze ontwikkeling nog verder.

Tegelijkertijd is er een enorme toenemende vraag naar plantaardige eiwitten en (voedings-)vezels vanuit de food-industrie. Ambities die alleen gerealiseerd kunnen worden met een structurele verbinding tussen deze sectoren enerzijds en de primaire sector anderzijds.

Om de vraag naar ‘nieuwe teelten’ optimaal te vertalen naar kansen voor de sector is het Platform Nieuwe Teelen opgericht (samenwerking tussen LLTB, WUR Open Teelten, HAS Green Academy, Vereniging Innovatief Platteland, Compas Agro BV en Maastricht University (AMIBM)). Dit Platform is ‘officieel’ van start gegaan tijdens een drukbezocht (eiwit-)symposium op 30 september 2022.

Een samenwerking die direct en indirect bijdraagt aan kennisvorming en – verspreiding op het gebied van – de introductie en verwaarding van – potentieel kansrijke gewassen in het kader van de bio-circulaire economie.

Het Platform beoogt in de komende jaren te blijven samenwerken om bij te dragen aan het vormen van nieuwe ketensamenwerkingen in de keten van plant tot klant.

Logo Platform Nieuwe Teelten

Patrick Lemmens

Projectleider

Patrick Lemmens

Peter van Dijck

Hoofdbestuurslid
Portefeuillehouder

Peter van Dijck liggend
Project

Nieuws

Meer nieuws
Project

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.