Platteland en omgeving

Erosieregels

Om erosie- en wateroverlast te beperken is in Zuid-Limburg niet-kerende grondbewerking en de inzaai van bodembedekkers leidend. Een alternatieve maatregel is ondiep ploegen tot 12 centimeter. Deze maatregel is vooral interessant voor (biologische) telers die geen bestrijdingsmiddelen gebruiken om de bodembedekker te doden. De LLTB zet zich in om ondiep ploegen eenmalig mogelijk te maken in een bewerkingscyclus van niet-kerende grondbewerking én een bodembedekking. In dat geval is geen extra waterberging van 10 kubieke meter per hectare nodig. Voorwaarde is dat er intensief wordt gecontroleerd op de ploegdiepte.

Bert Vergoossen

Projectleider

Bert Vergoossen

Peter van Dijck

Hoofdbestuurslid
Portefeuillehouder

Peter van Dijck liggend
Project

Nieuws

Meer nieuws
Project

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.