Boomteelt

Nieuwe Teelten, Nieuwe Waarde

Plantaardige biomassa (planten en hun reststromen) biedt grote kansen voor (verduurzaming van) de toekomst. Volledige verwaarding van gewassen (inclusief reststromen) naar een spectrum van producten in combinatie met een positieve invloed op bodem en omgeving biedt tevens grote mogelijkheden voor de akkerbouw en open teelten om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen.

Met deze gedachte is op initiatief van BioTreatCenter een samenwerking opgezet rond de volledige benutting van de waardepotentie van nieuwe teelten. Uniek in dit traject is dat er een combinatie wordt gemaakt tussen verwaarding van biomassa naar een diversiteit aan afzetmarkten (prioriteit voeding) met een verwaarding van de duurzaamheidspotentie van een nieuwe teelt. Binnen het traject is een groot aantal partijen verbonden om in de komende twee jaar de samenwerking verder uit te werken en uit te bouwen.

Vanwege de belangrijke positie van de primaire sector in dit traject is de aanpak enthousiast geadopteerd door de LLTB. De LLTB treedt de komende periode op als trekker en eigenaar van het project. Door het oppakken van dit traject wordt een grote stap gezet naar verdere samenwerking in de introductie van hoogwaardige en duurzame nieuwe teelten in de provincie Limburg. In het traject is voorzien dat de aanpak verder wordt opgeschaald en dat ook ontwikkeling in Noord-Brabant wordt afgestemd. Het project wordt financieel ondersteund door de provincie Limburg.

Het consortium bestaat uit LLTB, BioTreatCenter, Vereniging Innovatief Platteland, Stichting Wageningen Research, Compas Agro, AMIBM, HAS Hogeschool, gemeente Venray en Loonbedrijf Gebr. De Boer. Tevens is BioBoost betrokken om de verbinding met Noord-Brabant te concretiseren.

Meer informatie

Patrick Lemmens

Projectleider

Patrick Lemmens

Susanne Görtz

Hoofdbestuurslid
Portefeuillehouder

Susanne Gortz liggend
Project

Nieuws

Meer nieuws
Project

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.