Circulair

Platform Tuinbouwreststromen

Platform Tuinbouwreststromen is één van de grootste consortia van boeren, telers en tuinders, vanuit het perspectief van reststroomverwaarding georganiseerd vanuit de aanbodzijde maar gestuurd door de markt.

Ons primaire doel is om bij te dragen aan het ontwikkel- en verdienmodel voor de achterban van de verschillende organisaties en tegelijkertijd inspelen op de verduurzaming en transitie naar een circulaire economie. Naast dat we kennis en expertise verzamelen, willen we nieuwe, betere en snellere verwaardingsketens bouwen.

Platform Tuinbouwreststromen is opgezet vanuit telersverenigingen Fossa Eugenia, Koninklijke Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland (ZON) en SunFresh dn de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB).

Meer informatie over Platform Tuinbouwreststromen: www.platformtuinbouwreststromen.nl.

Logo Platform Tuinbouwreststromen

Patrick Lemmens

Projectleider

Patrick Lemmens
Project

Nieuws

Meer nieuws
Project

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.