Klimaat en energie

Regionale Energiestrategie├źn

De Regionale Energie Strategie (RES) betreft een programma op regionaal niveau. In Limburg hebben we twee RES-gebieden (Noord/Midden en Zuid), met uitvoering op gemeentelijk niveau ten behoeve van de in het Klimaatakkoord afgesproken energietransitie.

Het opwekken van duurzame energie vormt hiertoe een zeer belangrijk onderdeel. Het opwekken van duurzame energie kan voor de land- en (glas)tuinbouw een belangrijke aanvullende inkomstenbron zijn. Voor de LLTB is het van belang om inzichtelijk te hebben waar vanuit de landbouw initiatieven lopen.

We kunnen hier een begeleidende rol in vervullen met bijvoorbeeld een landbouw-inclusieve enegergiecoöperatie tot gevolg. Daarbinnen worden ook de landbouwbelangen zoveel mogelijk gewaarborgd (zuinig ruimtegebruik, draagvlak, behoud landbouwgrond).

Patrick Lemmens

Projectleider

PLemmens@arvalis.nl
06-22693273

Patrick Lemmens

Thijs Rompelberg

Vicevoorzitter hoofdbestuur
Portefeuillehouder

TRompelberg@lltb.nl

Thijs Rompelberg liggend
Project

Nieuws

Project

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.