Klimaat en energie

Regionale Energie Strategie├źn

De Regionale Energie Strategie (RES) betreft een programma op regionaal niveau. In Limburg hebben we twee RES-gebieden (Noord/Midden en Zuid), met uitvoering op gemeentelijk niveau ten behoeve van de in het Klimaatakkoord afgesproken energietransitie.

Het opwekken van duurzame energie vormt hiertoe een zeer belangrijk onderdeel. Het opwekken van duurzame energie kan voor de land- en (glas)tuinbouw een belangrijke aanvullende inkomstenbron zijn. Voor de LLTB is het van belang om inzichtelijk te hebben waar vanuit de landbouw initiatieven lopen.

We kunnen hier een begeleidende rol in vervullen met bijvoorbeeld een landbouw-inclusieve energiecoöperatie tot gevolg. Daarbinnen worden ook de landbouwbelangen zoveel mogelijk gewaarborgd (zuinig ruimtegebruik, draagvlak, behoud landbouwgrond).

Patrick Lemmens

Projectleider

Patrick Lemmens

Thijs Rompelberg

Voorzitter hoofdbestuur
Portefeuillehouder

Thijs Rompelberg
Project

Nieuws

Meer nieuws
Project

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.