Veehouderij Lenssen-de Wit

Veehouderij Lenssen-de Wit
  • Locatie: Timmermannsweg 41 in Ysselsteyn
  • Telefoon: 06-15116199
  • E-mail: harkhoeve@hotmail.com
  • Website: -
  • Aanbod: Melkvee en varkens
  • Doelgroepen: Groepen 1-3, 4-6, 7-8, voortgezet en speciaal onderwijs

Wist je dat een koe maar 20 minuten per dag slaapt? De familie Lenssen-de Wit deelt graag nog meer interessante weetjes met je!

Sander en Miranda Lenssen-de Wit wonen en werken samen met hun zoons Stef en Art op een melkveehouderij/varkenshouderij net buiten het dorp Ysselsteyn. Zij hebben 120 melkkoeien, ongeveer 70 stuks jongvee (0 tot 2 jaar) en 3.000 vleesvarkens. De koeien worden gemolken door twee melkrobots. De melkrobot melkt dag en nacht, de koe bepaalt zelf hoe vaak en wanneer zij gemolken wordt. Daarnaast worden gras en mais geteeld, dat aan de eigen koeien wordt gevoerd. De mest van de koeien gaat op het land waar het gras en de mais weer van groeit. Op de vleesvarkenshouderij worden biggen grootgebracht voor het maken van een lekker stukje vlees.

Wat is er te doen?

De familie Lenssen-de Wit laat graag zien hoe de koeien, kalveren en varkens verzorgd worden. Rondleidingen en/of lessen kunnen aangepast worden aan het schoolprogramma van dat moment.

Terug naar vorige pagina