Water

Extra regelingen beschikbaar voor getroffenen overstromingen Limburg

23 jul 2021

Het kabinet stelt extra regelingen beschikbaar om getroffenen van de overstromingen in Limburg te ondersteunen, maakte het kabinet gisteravond bekend. Zo wordt gewerkt aan een regeling op grond van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen, maar zijn ook de coronasteunmaatregelen Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) beschikbaar.

Bezoek Boswijk i.v.m. waterschade

Ondernemers en werkgevers met waterschade kunnen gebruik gaan maken van de TVL- en NOW-regeling Q3 2021, mits aan de voorwaarden van beide regelingen wordt voldaan. Dat maakte demissionair minister-president Mark Rutte bekend aan de Limburgse ondernemers die door de wateroverlast omzetverlies lijden. Het loket voor NOW Q3 2021 opent op maandag 26 juli 2021. De opening van het loket voor TVL Q3 is nog niet bekend, maar men verwacht dat dit al spoedig zal zijn.

NOW

De voorwaarden voor NOW blijven ongewijzigd. Mogelijk komt er op korte termijn nog een brief van het kabinet aan de Tweede Kamer hierover, maar dit is nog niet zeker.

KLIK HIER voor meer informatie over NOW Q3.

TVL

Ook de TVL Q3 is toegankelijk voor ondernemers met omzetverlies vanwege hoogwaterschade. Ondernemers zullen een aanvraag voor TVL Q3 moeten indienen. Ook voor de TVL Q3 blijven de bestaande voorwaarden gelden. De TVL is toegankelijk voor land- en tuinbouwbedrijven en de extra opslag van 21% geldt ook in Q3 2021. De openingsdatum van TVL Q3 is nog niet bekend, maar wordt dus spoedig bekend gemaakt.

KLIK HIER voor meer informatie over TVL Q3.

Regeling OVK voor land- en tuinbouwbedrijven (Q1 en Q2 2021)

Op 7 juli is de regeling Ongedekte Vaste Kosten land en tuinbouw (OVK) geopend. Deze regeling maakt het mogelijk om bovenop de TVL-subsidie nog een extra subsidie op de ongedekte vaste kosten te ontvangen. Deze regeling is gemaakt om het verschil in behandeling tussen het normale MKB en land- en tuinbouw op te heffen. Vooralsnog geldt de OVK voor Q1 en Q2 2021. Ondernemers moeten eerst de TVL aanvragen en maximaal benutten en kunnen daarbovenop een beroep doen op de OVK. Een besluit over de OVK voor Q3 is nog niet genomen. Wel is er geld voor gereserveerd. We houden dit voor u in de gaten.

KLIK HIER voor meer informatie over de OVK

Schade aan gewassen

Boeren, akkerbouwers en telers kunnen als gevolg van de hevige regenval en overstromingen te maken hebben met een negatieve kasstroom door schade aan hun gewassen. Daarom kijkt het ministerie van LNV of het mogelijk is de voorschotregeling van 80% voor de GLB-inkomenssteun opnieuw open te stellen, zodat agrariërs een paar maanden eerder over deze gelden beschikken. We houden dit eveneens voor u in de gaten.

Druk op de politiek vanuit de LLTB voor snelle en adequate oplossingen

Om de impact van de overstromingen aan de agrarische sector onder de aandacht te brengen, heeft de LLTB samen met verschillende Kamerleden en politici getroffen ondernemers bezocht. Tijdens deze bezoeken pleitte de LLTB voor een zo breed mogelijke implementatie en uitvoering van het nationale rampenfonds. Zo bezochten demissionair minister Schouten, staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Tweede Kamerlid Derk Boswijk (CDA), Tweede Kamerlid Caroline van der Plas (BBB) en Tweede Kamerlid Thom van Campen (VVD) op uitnodiging van de LLTB getroffen ondernemers uit diverse sectoren verspreidt over heel Limburg. Daarnaast hebben zowel landelijke als regionale en lokale media veel aandacht gegeven aan gevolgen van het hoogwater en de wateroverlast in onze provincie.

Vandaag vindt nog een bezoek plaats van gedeputeerde Lia Roefs van de provincie Limburg aan enkele locaties in Noord-Limburg. Deze bezoeken hebben onder andere geleid tot schriftelijke vragen van het CDA aan de Kamer begin deze week. Woensdag verstuurde de LLTB samen met LTO Nederland, LTO Noord en ZLTO een brief aan ministers Schouten en Grapperhaus, waarin een adequate en snelle respons vanuit de overheid werd gevraagd. Hierin zijn ook de Veiligheidsregio’s betrokken.

Bekijk ook de Q&A Waterschade >>

Pagina delen

Reageren op dit bericht

Naam
E-mail
Reactie

Reacties op dit bericht