Water

Duurzaam Schoon Grondwater

Duurzaam Schoon Grondwater is een project waarin boeren in grondwaterbeschermingsgebieden in Zuid-Limburg werken aan het terugdringen van de nitraatuitspoeling naar het grondwater binnen een rendabele bedrijfsvoering. De samenwerking bestaat ruim twintig jaar en boekt zo’n goede resultaten dat het, als onderdeel van een landelijke bestuursovereenkomst, verder uitgerold wordt over de rest van Limburg.

Agrariërs met grond in eigendom of in gebruik in grondwaterbeschermings-gebieden in Limburg worden van harte uitgenodigd om hun bijdrage te leveren aan het optimaliseren van gewasopbrengsten in combinatie met het halen van de waterkwaliteitsdoelstellingen. Stuur hiervoor een mail naar DSG@arvalis.nl.

Bekijk hier een kaart met daarop de grondwaterbeschermingsgebieden in Limburg.

Meer informatie

Arend Jan Cuperus

Projectleider

Arend Jan Cuperus

Peter van Dijck

Hoofdbestuurslid
Portefeuillehouder

Peter van Dijck liggend
Project

Nieuws

Meer nieuws
Project

Bijeenkomsten