Water

Duurzaam Schoon Grondwater (DSG)

Op deze pagina vindt u meer informatie over het project Duurzaam Schoon Grondwater (DSG).

Doel van het project

De nitraatuitspoeling onder de wortelzone naar het grondwater moet in 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in Nederland tot onder de 50 milligram per liter worden teruggedrongen. In veel grondwaterbeschermingsgebieden in Nederland is dit nog niet het geval. Twaalf van die grondwaterbeschermingsgebieden liggen in Limburg. Om wettelijke beperkingen te voorkomen, hebben LTO Nederland, de ministeries van LNV en Infrastructuur en Milieu, de provincies en VeWin daarom een bestuursovereenkomst gesloten.

Duurzaam Schoon Grondwater is vanwege haar goede resultaten als voorbeeld genomen en wordt, als onderdeel van de bestuursovereenkomst, verder uitgerold over de rest van Limburg. Door deelname levert de agrarische sector een belangrijke bijdrage aan schoon, betrouwbaar en betaalbaar grondwater en voorkomt ze tegelijkertijd strengere generieke maatregelen.

Hoe werkt het project?

Deelnemers aan Duurzaam Schoon Grondwater worden ondersteund door een onafhankelijke adviseur die – door wijzigingen in teeltplan, bemestingsadvies en bodembeheer – samen met hen werkt aan een optimale productie bij een zo laag mogelijke niet-vermijdbare uitspoeling. Dat is goed voor de bodem en goed voor de boer. Want met minder mest wordt toch een maximale opbrengst gerealiseerd.

Duurzaam Schoon Grondwater draait om bewustwording, advisering en stimulering. Agrariërs doen vrijwillig en kosteloos mee. Ze krijgen jaarlijks een op hun bedrijf toegespitst advies op maat. In het project werken deskundige en onafhankelijke adviseurs, die zijn gespecialiseerd in akkerbouw, (intensieve) veehouderij of fruitteelt.

Agrarische ondernemers krijgen om te beginnen advies over het bemestingsplan dat zij aan het begin van het jaar moeten opstellen. Maar ook daarna staan de DSG-adviseurs voor hen klaar. Bijvoorbeeld voor het opstellen van teeltplannen later in het jaar of bodemadvies. Voorop staan altijd de doelstellingen van het bedrijf. Wat kunt u als ondernemer het beste doen om te bereiken wat u wilt en tegelijkertijd het risico op belasting van het grondwater minimaliseren? Zijn er innovaties denkbaar waardoor u verder kunt gaan dan de gangbare oplossingen?

Kan ik ook meedoen?

Twijfelt u of uw gronden of de gronden die u bewerkt in een van de twaalf grondwaterbeschermingsgebieden in Limburg liggen?
Bekijk dan deze kaart.

Publicaties

Hieronder vindt u de publicaties van Duurzaam Schoon Grondwater, waaronder nieuwsbrieven en rapporten:

Wilt u meer weten over het project of u aanmelden als deelnemer? Stuur dan een mail naar DSG@arvalis.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Terug naar vorige pagina