Veilig ondernemen

Platform Veilig Ondernemen

Ondernemend Limburg (bestaande uit de LLTB, MKB-Limburg en LWV) is de initiatiefnemer van het Platform Veilig Ondernemen (PVO). Dit platform beschikt over een meerjarenprogramma op het gebied van onder meer transportcriminaliteit, overvallen, cybercrime, hennepbestrijding en ondermijning. Samen met het PVO en de andere partners die daarbinnen actief zijn, zet de LLTB in op het veiligheidsbewust maken van de sector. We informeren ondernemers over preventieve maatregelen die ze zelf kunnen nemen.

Nicole Alberts

Projectleider

NAlberts@lltb.nl
06-51546543

Nicole Alberts

Léon Faassen

Voorzitter hoofdbestuur
Portefeuillehouder

LFaassen@lltb.nl

Léon Faassen liggend
Project

Nieuws

Project

Bijeenkomst