Veilig ondernemen

Platform Veilig Ondernemen

Ondernemend Limburg (bestaande uit de LLTB, MKB-Limburg en LWV) is de initiatiefnemer van het Platform Veilig Ondernemen (PVO). Dit platform beschikt over een meerjarenprogramma op het gebied van onder meer transportcriminaliteit, overvallen, cybercrime, hennepbestrijding en ondermijning. Samen met het PVO en de andere partners die daarbinnen actief zijn, zet de LLTB in op het veiligheidsbewust maken van de sector. We informeren ondernemers over preventieve maatregelen die ze zelf kunnen nemen.

Meldpunt Criminaliteit in het Buitengebied Limburg

Bij het Meldpunt Criminaliteit in het Buitengebied Limburg kunt u anoniem melding doen van criminaliteit en misdaad in het buitengebied. Meldingen worden doorgezet naar het Platform Veilig Ondernemen (PVO) Limburg, waar eventuele vervolgstappen worden opgepakt. U hoeft als melder niet per se zelf slachtoffer van een misdrijf te zijn.

Doe een melding

Nicole Alberts

Projectleider

Nicole Alberts

Thijs Rompelberg

Voorzitter hoofdbestuur
Portefeuillehouder

Thijs Rompelberg
Project

Nieuws

Meer nieuws
Project

Bijeenkomst

Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.