Veilig ondernemen

Meldpunt Criminaliteit in het Buitengebied Limburg

Bij het Meldpunt Criminaliteit in het Buitengebied Limburg kunt u anoniem melding doen van criminaliteit en misdaad in het buitengebied. Meldingen worden doorgezet naar het Platform Veilig Ondernemen (PVO) Limburg, waar eventuele vervolgstappen worden opgepakt. Daarnaast biedt de LLTB graag een luisterend oor voor agrarische ondernemers die slachtoffer zijn geworden van een criminele activiteit. U hoeft als melder niet per se zelf slachtoffer van een misdrijf te zijn.

Vul onderstaand formulier in om een melding te doen.

Meldpunt Criminaliteit in het Buitengebied