header-webinars-landbouwbeleid

LTO regiotoer: meepraten over het water-, bodem- en mineralenbeleid

2 feb 2024

LTO wil graag met leden in gesprek over alles wat momenteel op de land- en tuinbouw afkomt, zoals nieuwe middelenvoorschriften, aanwijzing NV-gebieden, de kalenderlandbouw en meer. Daarom wordt er op dinsdag 27 februari een bijeenkomst gehouden bij de ECI Cultuurfabriek in Roermond.

windmolens tractor landbouw

Vanuit LTO merken we dat er veel bezorgdheid, boosheid en onbegrip is bij onze leden over alles wat er momenteel op de land- en tuinbouw afkomt. Nieuwe middelenvoorschriften, geboden en verboden blijven zich in rap tempo opstapelen. Of het nu gaat over de aanwijzing van NV-gebieden, verplichte bufferstroken, de kalenderlandbouw met verplichte oogstdata, verlies van derogatie en mestplaatsingsruimte en toenemende afzetkosten: er wordt een grote hoeveelheid nieuwe verplichtingen uitgestort op het boerenerf.

Op dit moment worden de laatste zaken van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en de derogatiebeschikking uitgerold. Ondertussen begint de overheid met nadenken over de invulling van het 8e Actieprogramma en komt de deadline van de Kaderrichtlijn Water rap dichterbij. Terwijl ondernemers in de praktijk vooral worstelen met consequenties van het natte voor- en najaar en de overspannen mestmarkt.

Maar met alleen boosheid en zorgen komen we niet verder. LTO zoekt naar mogelijkheden om het beleid aan te passen. Wat zien leden als mogelijkheden? Waar zou LTO op moeten inzetten? Welke dilemma’s zijn er, wat is wel toekomstgericht, wat biedt perspectief en zet zoden aan de dijk?

Daarover willen we graag met u als lid in gesprek op dinsdag 27 februari. Noteer de datum in uw agenda en meld u aan. De avond vindt plaats bij de ECI Cultuurfabriek in Roermond en het programma ziet er als volgt uit.

Programma dinsdag 27 februari

19:30 uur
Inloop bij ECI cultuurfabriek, ECI 13 in Roermond

20:00 uur
Welkomstwoord door Thijs Rompelberg, voorzitter LLTB

20:05 uur
Presentatie Water-, bodem- en mineralenbeleid door LTO-directeur Hans Van den Heuvel

21:45 uur
Presentatie Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG) door LLTB-projectleider

22:00 uur
Afronding door Thijs Rompelberg

Borrel

Aanmelden
Wilt u aanwezig zijn bij deze bijeenkomst? Vul dan het aanmeldformulier in >>
 

Pagina delen