Buitengebied

Aanmelden bijeenkomst: Geef uw mening aan LTO

Vanuit LTO merken we dat er veel bezorgdheid, boosheid en onbegrip is bij onze leden over alles wat er momenteel op de land- en tuinbouw afkomt. Nieuwe middelenvoorschriften, geboden en verboden blijven zich in rap tempo opstapelen. Of het nu gaat over de aanwijzing van NV-gebieden, verplichte bufferstroken, de kalenderlandbouw met verplichte oogstdata, verlies van derogatie en mestplaatsingsruimte en toenemende afzetkosten: er wordt een grote hoeveelheid nieuwe verplichtingen uitgestort op het boerenerf.

Op dit moment worden de laatste zaken van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en de derogatiebeschikking uitgerold. Ondertussen begint de overheid met nadenken over de invulling van het 8e Actieprogramma en komt de deadline van de Kaderrichtlijn Water rap dichterbij. Terwijl ondernemers in de praktijk vooral worstelen met consequenties van het natte voor- en najaar en de overspannen mestmarkt.

Maar met alleen boosheid en zorgen komen we niet verder. LTO zoekt naar mogelijkheden om het beleid aan te passen. Wat zien leden als mogelijkheden? Waar zou LTO op moeten inzetten? Welke dilemma’s zijn er, wat is wel toekomstgericht, wat biedt perspectief en zet zoden aan de dijk?

Daarover willen we graag met u als lid in gesprek op dinsdag 27 februari. Noteer de datum in uw agenda en meld u aan. De avond vindt plaats bij de ECI Cultuurfabriek in Roermond.