Zuid

Nieuwe portefeuillehouders aan de slag bij LTO Nederland

3 feb 2021

In februari starten zes portefeuillehouders bij LTO Nederland. Alle leden konden meedoen aan de sollicitatieprocedure waarin werd gezocht naar verbinders die voor een termijn van drie jaar aan de slag gaan op de belangrijkste thema’s voor de Nederlandse land- en tuinbouw.

lto-logo1a

LTO Nederland vertegenwoordigt met veertien vakgroepen en vijf aangesloten organisaties de volle breedte van de Nederlandse land- en tuinbouw. De portefeuillehouders zorgen voor verbinding tussen de vakgroepen, aangesloten organisaties en regio’s van LTO om tot gezamenlijke gedragen standpunten te komen. De portefeuillehouder vertegenwoordigt van daaruit de leden uit alle agrarische sectoren richting maatschappelijke organisaties, overheid en media.

Nieuwe portefeuillehouders

LTO Nederland is verheugd de volgende bestuurders te kunnen benoemen zodat zij zich de komende drie jaar voor onze leden kunnen inzetten:

  • Varkenshouder Eric Douma (Oosterwolde (Friesland), 49 jaar) start als portefeuillehouder Ondernemerschap & Onderwijs. Belangrijk in de continuïteit voor onze bedrijven op het arbeidsvraagstuk waaronder CAO afspraken, huisvesting van arbeidskrachten, bedrijfsfinanciering en fiscaal passend beleid, leven lang ontwikkelen en innovatie.

  • Akkerbouwer Edwin Michiels (Horst-Melderslo (Limburg), 48 jaar) neemt de portefeuille Natuur, Klimaat & Energie op zich. Hij gaat aan de slag met bijvoorbeeld het Klimaatakkoord, de verbinding tussen de Regionale Energie Strategieën en agrarisch natuurbeheer en biodiversiteitsbeleid.

  • Akkerbouwer Joris Baecke (Nieuw-Namen (Zeeland), 42 jaar) keert terug als portefeuillehouder Gezonde Planten. Hij blijft zich inzetten op onder andere plantgezondheid en gewasbescherming in brede zin, voedselveiligheid en -zekerheid en fytosanitair beleid en innovatie.

  • Geitenhouder Jeannette van de Ven (Oirschot (Noord-Brabant), 55 jaar) start aan een tweede termijn als portefeuillehouder Gezonde Dieren. Zij legt de verbinding op alle onderwerpen gerelateerd aan diergezondheid, waaronder ook brandveiligheid, destructiebeleid en het Diergezondheidsfonds en voedselveiligheid en -zekerheid.

  • Melkveehouder Trienke Elshof (Oldetrijne (Friesland), 53 jaar) blijft portefeuillehouder met een tweede termijn in de nieuw vormgegeven portefeuille Platteland & Omgeving. Tot haar takenpakket behoren onder meer luchtkwaliteit, leidingen en schaderegelingen publieke werken, asbest en verkeersveiligheid. Het stikstofdossier blijft een belangrijk onderdeel van haar inzet.

  • De sollicitatieprocedure voor de portefeuille Bodem & Water wordt op dit moment afgerond. Naar verwachting start de bestuurder medio februari.

Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland: ‘We zijn blij dat we met de nieuwe portefeuilles in de startblokken staan om ook de komende kabinetsperiode de belangen van onze leden uit te dragen en te verdedigen. Dit is een team waarvan ik zeker weet dat ze tot het uiterste gaat, altijd vanuit de verbinding binnen onze diverse sector. We staan voor grote opgaven in Den Haag, Brussel en de maatschappij maar komen met deze club, uit alle geledingen van onze vereniging, goed beslagen ten ijs.’

Bron: LTO Nederland (3 februari 2021)

Pagina delen