Zuid

Edwin Michiels landelijk portefeuillehouder Natuur, Klimaat & Energie

3 feb 2021

Edwin Michiels uit Melderslo, tot nu toe voorzitter van de LTO-vakgroep Akkerbouw sectie zuidoostelijk zand en löss gebied, is sinds deze maand portefeuillehouder Natuur, Klimaat & Energie bij LTO Nederland. Hij gaat onder meer aan de slag met het Klimaatakkoord, de verbinding tussen de Regionale Energie Strategieën en agrarisch natuurbeheer en biodiversiteitsbeleid. 

Weiland

‘Op het gebied van natuur, klimaat en energie staan we als hele samenleving voor een groot aantal uitdagingen en wij kunnen daar als agrosector een belangrijke bijdrage aan leveren, maar die opgaves mogen niet op de schouders van één groep terechtkomen’, stelt Michiels. ‘Daar ga ik me voor inzetten.’

Ook vindt Michiels dat de landhonger van natuur niet onbeperkt kan doorgaan. ‘We hebben al heel veel natuur en er zijn grenzen. Vanuit mijn functie als portefeuillehouder wil ik in beeld brengen hoeveel hectaren alle plannen de land- en tuinbouw gaan kosten en wat dat betekent voor de agrarische sectoren. Het argument dat natuur kan bijdragen aan de verdienmodellen van boeren en tuinders snap ik, maar het mag natuurlijk niet ten koste gaan van het verdienvermógen. Dat is namelijk een wezenlijk verschil.’

Tenslotte ziet Michiels een nadrukkelijke verbindende rol in de invulling van zijn nieuwe functie. ‘Ik wil het samen doen met de leden. Vanuit de landelijke belangenbehartiging de band aanhalen met het individuele lid in de regio. We zijn allemaal lid van een vakgroep en een regio en het is cruciaal dat we elkaar goed weten te vinden.’

De LTO-vakgroep Akkerbouw sectie zuidoostelijk zand en löss gebied gaat op zoek naar een nieuwe voorzitter, daarover hoort u binnenkort meer.

Benieuwd naar de verdeling van de overige portefeuilles bij LTO Nederland? Kijk hier >>

Pagina delen