Banner boerderijwinkel

Hoe denken consumenten over boerderijverkoop?

23 nov 2020

Het onderzoek van student Stan Breukers – in opdracht van de LLTB – naar boerderijverkoop in Limburg is al een tijd in volle gang. De derdejaarsstudent International Business aan Fontys Hogeschool Venlo heeft in het kader hiervan verschillende agrarische ondernemers met een boerderijwinkel of verkooppunt geïnterviewd. Nu gaat de volgende fase van zijn opdracht van start en ook daar kunt u hem bij helpen!

Boerderijwinkel Paulissen

‘Om te begrijpen hoe de boerderijverkoop in Limburg functioneert, is het niet genoeg om alleen te kijken naar de verkooppunten zelf. Externe factoren, zoals de consumenten, spelen ook een belangrijke rol’, vertelt Breukers. De 21-jarige student houdt daarom tevens een consumentenonderzoek.

‘Aan het begin van de coronacrisis is de populariteit van boerderijwinkels en verkooppunten enorm toegenomen. Maar nog niet iedereen weet zijn weg naar de boerderijwinkel te vinden. Waar ligt dat aan? Is dit gemakzucht, gewoonte, onbekendheid of iets anders? Dat probeer ik met dit onderzoek te achterhalen.’

Enquête

Middels een enquête wil Breukers meer te weten komen over het winkelgedrag van consumenten en hun eventuele ervaringen met boerderijverkoop. Mensen die niet bekend zijn met een vorm van boerderijverkoop of hier geen gebruik van maken, kunnen de vragenlijst eveneens invullen. Ook agrarische ondernemers kunnen hun mening delen via deze enquête. Deelname duurt maximaal 10 minuten en de antwoorden blijven volledig anoniem.

Ondernemers met een boerderijwinkel of verkooppunt kunnen de enquête tevens via hun eigen (sociale media)netwerk delen. Hoe meer consumenten aan het onderzoek deelnemen, hoe beter de resultaten en het uiteindelijke advies aansluiten bij de werkelijkheid. Deze worden te zijner tijd met alle LLTB-leden gedeeld. Meer over het onderzoek van Stan Breukers leest u hier.

Naar de enquête

Pagina delen

Sectorgroepen

Dit artikel staat onder de volgende sectorgroep
MFL