Banner boerderijwinkel

Boerderijwinkels gezocht!

10 nov 2020

Wat zijn de wensen en behoeften van agrarisch ondernemers met een boerderijwinkel of verkooppunt in Limburg? Waar lopen ze tegenaan en hoe kan de LLTB de leden hierin ondersteunen? Deze vragen liggen ten grondslag aan het onderzoek dat student Stan Breukers in opdracht van de LLTB uitvoert. Ondernemers met een verkooppunt hebben nog steeds de mogelijkheid om hem bij dit onderzoek te helpen.

Boerderijwinkel Paulissen

‘Onze provincie kent een breed scala aan boerderijwinkels en verkooppunten. De coronacrisis heeft daarnaast benadrukt dat er onder consumenten veel vraag is naar gezonde en verse producten uit de eigen omgeving. Maar over de algemene prestaties van de verkooppunten is nog weinig bekend’, licht LLTB-portefeuillehouder Susanne Görtz toe.

‘Om onze belangenbehartiging zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen en behoeften van ondernemers met een boerderijwinkel of verkooppunt, is het belangrijk dat we deze duidelijk in beeld brengen.’

Met die opdracht is de 21-jarige Stan Breukers uit Lottum aan de slag gegaan. Hij is derdejaarsstudent International Business aan Fontys Hogeschool Venlo. Naast zijn stage bij de LLTB werkt hij als hulpkracht in de plantenkwekerij van zijn vader en oom.

Sinds de start van zijn stage in september heeft Breukers al diverse boeren en tuinders gesproken. ‘Uit deze oriënterende gesprekken bleek dat de ondernemers voornamelijk behoefte hebben aan een grotere bekendheid en een breder bereik’, stelt de student. ‘Opmerkelijk daarbij is dat ze niet alleen oog hebben voor het maken van winst. Ook het versterken van de verbinding tussen boer en burger vinden ze belangrijk. Ze zijn begaan met hun klanten en willen hen zoveel mogelijk betrekken bij wat er op hun bedrijf gebeurt.’

Ondernemers met een boerderijwinkel of verkooppunt die Breukers graag helpen bij zijn onderzoek, kunnen contact opnemen via sbreukers@lltb.nl.

Consumentenonderzoek

Ook onderdeel van de stageopdracht is een consumentenonderzoek. ‘Om te begrijpen hoe de boerderijverkoop in Limburg functioneert, is het niet genoeg om alleen te kijken naar de verkooppunten zelf. Externe factoren, zoals de consumenten, spelen ook een belangrijke rol’, vertelt Breukers. ‘Aan het begin van de coronacrisis is de populariteit van boerderijwinkels enorm toegenomen. Maar nog niet iedereen weet zijn weg naar de boerderijwinkel te vinden. Waar ligt dat aan? Is dit gemakzucht, gewoonte, onbekendheid of iets anders?’ Dat probeert Breukers te achterhalen met dit onderzoek.

Op basis van de resultaten uit het consumentenonderzoek en de interviews met agrarisch ondernemers stelt de student een algemeen advies voor boeren en tuinders op over hoe zij hun verkooppunt verder kunnen ontwikkelen. De stageopdracht loopt nog tot en met februari 2021. De bevindingen worden te zijner tijd met de LLTB-leden gedeeld.

Pagina delen

Sectorgroepen

Dit artikel staat onder de volgende sectorgroep
MFL