Leiding

Aanleg kabels en leidingen

Regelmatig krijgen agrariërs te maken met de aanleg van kabels en leidingen in of boven hun grond. De ene keer gaat het om het verplaatsen van een leiding omdat een weg wordt aangepast of verbreed, de andere keer om verzwaring van het elektriciteitsnet of om een compleet nieuwe leiding die dwars door agrarisch gebied wordt aangelegd.

In de meeste gevallen kunnen grondeigenaren en grondgebruikers dit niet tegenhouden en moeten ze gedogen dat de leiding wordt aangelegd. Omdat het vaak om een algemeen belang gaat, is deze gedoogplicht wettelijk geregeld. Voor agrarisch gebruik is een leiding onder de grond meestal ook geen beperking, tenzij er bebouwingsmogelijkheden zijn. Dat betekent echter niet dat u als grondgebruiker alles moet accepteren.

LTO Nederland publiceert jaarlijks een overzicht van gewastarieven 2024 bij leidingaanleg, gebaseerd op grondprijzen en opbrengstprijzen van gewassen. Daarnaast heeft LTO een voorbeeld voor een zakelijk recht overeenkomst met de leidinglegger opgesteld en is er een veldprotocol. Laatstgenoemde is een checklist met punten die de LLTB gebruikt bij de voorbereiding en bij de aanleg van leidingen die meerdere LLTB-leden raken. De inzet van de LLTB is om samen met de leden een collectief te vormen dat als gesprekspartner fungeert voor de partij die de leiding aanlegt.

Lees meer over dit onderwerp op de websites van ZLTO en LTO Noord.

Jan-Nick van der Broek

Projectleider

 

Jan-Nick van der Broek 470x310

Fons Kersten

Hoofdbestuurslid
Portefeuillehouder

Fons Kersten web
Project

Nieuws

Meer nieuws
Project

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Meer informatie:

Lopende projecten

- Verbreding A2

- 150 kV Born-Graetheide

- Drinkwatertransportleiding Ospel-Weert


Documenten

- Voorbeeld zakelijk recht overeenkomst

- Tarievenlijst en voorwaarden 2020