Zuid

Wees kritisch bij de aanleg van leidingen

18 feb 2020

LLTB-leden uit de gemeente Stein, Sittard-Geleen en Echt-Susteren zijn op vrijdag 14 februari bijgepraat over de aanleg van leidingen in het kader van de verbreding van de A2 tussen knooppunt Het Vonderen en Kerensheide. Leden werd opgeroepen om kritisch te kijken naar de vergoedingen en de contractvoorwaarden.

Knooppunt Vonderen

Tijdens deze bijeenkomst bij het Van der Valk Hotel in Urmond werden de leden geïnformeerd over de systematiek van vergoedingen en de rechten die grondeigenaren en/of grondgebruikers precies hebben. Veel grondeigenaren hebben reeds afspraken gemaakt met initiatiefnemers van de leidingen, maar het is toch belangrijk dat de ondernemers op de hoogte zijn van hun rechten. Zo is gebleken dat veelal de Gasunie-tarieven zijn toegepast, maar dat daar niet bij verteld is dat LTO niet akkoord is met de oude contractvoorwaarden.

Naast de aanleg van leidingen in verband met verbreding van de A2 kwam de nog aan te leggen 150 kV-leiding van Tennet tussen Born en Graetheide aan de orde. Hier wordt de bovengrondse leiding ondergronds gelegd. Ook de opstelling van Tennet bij het vernieuwen van de hoogspanningsmasten elders in de gemeente Echt-Susteren en Maasgouw kwam aan bod.

Kees van Rooijen, namens LTO Nederland betrokken bij onder meer het landelijke overleg met Gasunie, Tennet en het ministerie van Economische Zaken, praatte de aanwezigen bij over de wijziging van de Omgevingswet waarin wordt opgenomen dat voor leidingen van private partijen andere vergoedingen gelden dan voor nutsbedrijven.

Tijdens de bijeenkomst werd afgesproken om vanuit de betrokken grondeigenaren een brief te sturen naar de leidingbeheerders. In deze brief vragen de ondertekenaars om de wensen van LTO Nederland in de contractvoorwaarden op te nemen. De LLTB gaat het opstellen van de brief faciliteren.

Pagina delen