Natura2000

Ledenbijeenkomst beheerplan Bunder- en Elslooërbos

Het ontwerpbeheerplan Natura2000 Bunder- en Elslooërbos ligt momenteel ter inzage. Tot en met maandag 1 maart kan iedereen een zienswijze inbrengen. De LLTB houdt op vrijdag 19 februari een ledenbijeenkomst over dit onderwerp.

Logo LLTB

Tijdens de bijeenkomst licht de provincie Limburg het plan toe en gaat in op de samenhang met de ‘Propositie Heuvelland’. Het LLTB-regiobestuur Zuid-Limburg geeft een eerste reactie. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Door de beperkingen in verband met Covid-19 vindt de bijeenkomst digitaal plaats. Via onderstaande aanmeldbutton kunt u zich voor deze ledenbijeenkomst aanmelden. U ontvangt dan kort voor de bijeenkomst een link, waarmee u via MS Teams aan de bijeenkomst kunt deelnemen.

Verdere informatie over het ontwerpbeheerplan Natura2000 Bunder- en Elslooërbos vindt u via deze link.

Bijeenkomst delen