field-1246620_1920

Webinar geïntegreerde gewasbescherming

Hoe kunnen we in de toekomst ziekten, plagen en onkruiden blijven beheersen? Iedere teler die in deze zoektocht zit, is welkom om een of meer webinars bij te wonen over geïntegreerde gewasbescherming. 

Over een totaalaanpak van gewasbescherming organiseert LTO Noord vanuit het praktijkprogramma 'Weerbaarheid in de praktijk' drie webinars. 'De maatschappelijke vraag om minder chemische gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken groeit. Gewasbescherming zal zich steeds meer baseren op weerbaarheid: teeltsystemen en gewassen die tegen een stootje kunnen. Binnen het praktijkprogramma worden haalbare en betaalbare praktijk-oplossingen ontwikkeld. Met deze webinarreeks willen we telers ondersteunen bij de ‘hoe-vraag’ en kennis delen tussen de sectoren', aldus programmaleider Bart Jan Wulfse. 

Het thema is geïntegreerde onkruidbeheersing. Dirk Jan Beuling, LTO-bestuurder, akkerbouwer en lid van het expertteam, neemt ons mee in het belang van geïntegreerde onkruidbestrijding in de praktijk. Timo Sprangers, onderzoeker gewasbescherming bij Wageningen UR, geeft uitleg over een geïntegreerde aanpak en de samenhang van bouwstenen om onkruiden te beheersen. Luuk Heling, teeltadviseur bij HLB, geeft een toelichting over de haalbaarheid en betaalbaarheid van geïntegreerde onkruidbeheersing op basis van praktijkproeven vanuit de akkerbouw

Iedere webinar bestaat uit 3 korte inleidingen van elk 15 minuten, daarnaast is er ruimte om individuele vragen te stellen. Deelname is gratis.

Klik hier om je aan te melden. Kun je een webinar niet bijwonen? Meld je dan toch aan, want na afloop ontvang je een terugkijklink.

Zie ook: Webinar over geïntegreerde gewasbescherming

Gewasbescherming

Bijeenkomst delen