tractor-landbouw-groen

Webinar over geïntegreerde gewasbescherming

3 feb 2023

In 2030 is het de bedoeling dat elk teeltsysteem weerbaar en nagenoeg emissieloos is. Om onkruid, ziekten en plagen straks anders te kunnen aanpakken, is het noodzakelijk om nu al over alternatieven na te denken.

Fruitteelt 2

Wat houdt een geïntegreerde aanpak in als het gaat om gewasbescherming? Als sector moeten we weg van het beeld dat het telen van gezonde gewassen en planten begint met chemische middelen. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen blijft een onderdeel, maar veel beperkter en waarschijnlijk een minder breed pallet dan nu.

Alternatieven
Onderzoekers en telers zijn al bezig met alternatieve methoden en technieken. Wil je weten uit welke bouwstenen zo’n geïntegreerde aanpak bestaat? Volg dan de webinarreeks geïntegreerde onkruidbestrijding. De eerste is op woensdagavond 8 februari. De andere data zijn 1 en 22 maart.

Belang en urgentie
Tijdens de eerste webinar gaat Ron Mulders, LTO-portefeuillehouder Gezonde Planten, in op het belang en de urgentie van de reductie van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Marleen Riemens, onderzoeker open teelten en teamleider gewasgezondheid bij Wageningen UR, geeft uitleg over de integrale aanpak van gewasbescherming en de samenhang van de bouwstenen, zoals gewasdiversiteit, raskeuze, bodembeheer, gerichte bestrijding en monitoring. Stefan Muijtjens is onafhankelijk teeltadviseur en geeft een toelichting op zijn praktijkervaring en de resultaten van deze aanpak. Peter Knippels, themaspecialist gezonde planten LTO Nederland, presenteert het webinar.

Klik hier om je aan te melden. Kun je een webinar niet bijwonen? Meld je dan toch aan, want na afloop ontvang je een terugkijklink.

Pagina delen