field-1246620_1920

Webinar #1 geïntegreerde gewasbescherming

Hoe kunnen we in de toekomst ziekten, plagen en onkruiden blijven beheersen? Iedere teler die in deze zoektocht zit, is welkom om een of meer webinars bij te wonen over geïntegreerde gewasbescherming. 

Over een totaalaanpak van gewasbescherming organiseert LTO Noord vanuit het praktijkprogramma 'Weerbaarheid in de praktijk' drie webinars. 'De maatschappelijke vraag om minder chemische gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken groeit. Gewasbescherming zal zich steeds meer baseren op weerbaarheid: teeltsystemen en gewassen die tegen een stootje kunnen. Binnen het praktijkprogramma worden haalbare en betaalbare praktijk-oplossingen ontwikkeld. Met deze webinarreeks willen we telers ondersteunen bij de ‘hoe-vraag’ en kennis delen tussen de sectoren', aldus programmaleider Bart Jan Wulfse. 

Het thema is integrale aanpak van gewasbescherming in de praktijk. Ron Mulders, LTO-portefeuillehouder Gezonde Planten, gaat in op het belang en de urgentie van de reductie van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Marleen Riemens, onderzoeker open teelten en teamleider gewasgezondheid bij Wageningen UR, geeft uitleg over de integrale aanpak van gewasbescherming en de samenhang van de bouwstenen, zoals gewasdiversiteit, raskeuze, bodembeheer, gerichte bestrijding en monitoring. Stefan Muijtjens, onafhankelijk teeltadviseur, geeft een toelichting op zijn praktijkervaring en de resultaten van  deze aanpak.  

Iedere webinar bestaat uit 3 korte inleidingen van elk 15 minuten, daarnaast is er ruimte om individuele vragen te stellen. Deelname is gratis.

Zie ook: Webinar over geïntegreerde gewasbescherming

gewassen

Bijeenkomst delen