field-1246620_1920

Webinar #3 geïntegreerde gewasbescherming

Hoe kunnen we in de toekomst ziekten, plagen en onkruiden blijven beheersen? Iedere teler die in deze zoektocht zit, is welkom om een of meer webinars bij te wonen over geïntegreerde gewasbescherming. 

Over een totaalaanpak van gewasbescherming organiseert LTO Noord vanuit het praktijkprogramma 'Weerbaarheid in de praktijk' drie webinars. 'De maatschappelijke vraag om minder chemische gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken groeit. Gewasbescherming zal zich steeds meer baseren op weerbaarheid: teeltsystemen en gewassen die tegen een stootje kunnen. Binnen het praktijkprogramma worden haalbare en betaalbare praktijk-oplossingen ontwikkeld. Met deze webinarreeks willen we telers ondersteunen bij de ‘hoe-vraag’ en kennis delen tussen de sectoren', aldus programmaleider Bart Jan Wulfse. 

Het thema is de rol van Biocontrol en Biostimulanten binnen weerbare teeltsystemen. Rik Peters, WUR-onderzoeker Open Teelten/bodemgebonden ziekten, deelt zijn visie over de plaats van biostimulanten en biocontrol in een geïntegreerde gewasbeschermingsaanpak. Jolanda Wijsmuller, specialist biologische gewasbeschermingsmiddelen bij Bayer en lid van het expertteam Biostimulant & Biocontrol (BS/BC), geeft duidelijkheid over de inhoud van de actuele regelgeving over de inzet van BS/BC in Nederland. Helma Verberkt, directeur Artemis deelt haar praktijk-ervaringen over de  mogelijkheden en haalbaarheid rond de inzet van Biostimulanten en Biocontrol in de glastuinbouw en vollegrondsteelt.

Iedere webinar bestaat uit 3 korte inleidingen van elk 15 minuten, daarnaast is er ruimte om individuele vragen te stellen. Deelname is gratis.

Aanmelden kan hier >>

Zie ook: Webinar over geïntegreerde gewasbescherming

gewasbescherming

Bijeenkomst delen