Boomteelt

Nieuwe Teelten, Nieuwe Waarde - Van GrondCLAIM naar GrondKANS

Een duurzame toekomst? De landbouw heeft (een deel) van de oplossing in handen! Vereniging Innovatief Platteland en de LLTB, in samenwerking met gastbedrijf Compas Agro, nodigen u uit voor de bijeenkomst ‘Van GrondCLAIM naar GrondKANS’, in het kader van het project ‘Nieuwe Teelten, Nieuwe Waarde’.

Logo LLTB

De bijdrage die de plantaardige sector kan leveren aan verduurzaming van de maatschappij, is enorm. Door nieuwe gewassen te introduceren, helpen we de industrie met het verder verduurzamen van hun eindproducten. Welke kansen biedt dit op korte en langere termijn en hoe gaan we deze mogelijkheden daadwerkelijk verzilveren?

Op vrijdag 10 september houden Vereniging Innovatief Platteland en de LLTB een bijeenkomst onder de noemer ‘Van GrondCLAIM naar GrondKANS’. De rol van de plantaardige sector in de verduurzaming van de maatschappij en met name de directe kansen voor de teler staan centraal in deze bijzondere bijeenkomst.

De bijeenkomst vindt plaats bij Fieldlabs Compas Agro op de Brightlands Campus Greenport Venlo en start om 9.45 uur. Meer informatie is te vinden in de uitnodiging. Aanmelden kan via deze link.

Plants For Plants

Op initiatief van BioTreatCenter is een samenwerking opgezet rond de volledige benutting van de waardepotentie van nieuwe teelten. Vanaf heden wordt de naam ‘Plants For Plants’ niet langer gebruikt en gaat dit project verder onder de naam ‘Nieuwe Teelten, Nieuwe Waarde’. Meer informatie over het project vindt u op de website.

Bijeenkomst delen