Water

Meld nu uw schade door hoogwater

9 aug 2021

Limburgse boeren en tuinders die getroffen zijn door het hoogwater, kunnen vanaf vandaag (maandag 9 augustus) hun schade melden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het gaat om materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is, waaronder gewasschade.

Wateroverlast Limburg

Materiële schade is een verzamelnaam voor alle schade die direct in geld kan worden uitgedrukt. Kosten kunnen vastgesteld worden aan de hand van een berekening. Gewasschade valt hier dus ook onder. Ook particulieren en andere ondernemers, overheden, religieuze organisaties, verenigingen en stichtingen kunnen hun schade melden.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt op dit moment de Regeling tegemoetkoming schade hoogwater Limburg juli 2021 uit. Om voor deze regeling in aanmerking te komen, dient u uw schade bij de RVO te melden. Dat kunt u nu al doen; u hoeft hiervoor niet te wachten tot de regeling is vastgesteld. Als de regeling definitief is, wordt beoordeeld of u recht heeft op een gedeeltelijke vergoeding van uw schade.

U hoeft ook niet te wachten met het herstel van uw schade. Zorg wel voor bewijs van de schade met foto’s en video’s. De schade moet daarop goed te zien zijn. Bent u verzekerd voor schade? Neem dan ook contact op met uw verzekeraar.

Klik hier om naar het meldingsformulier te gaan. Hier vindt u tevens meer informatie over de voorwaarden en de verschillende soorten schades die u kunt melden. Kijk voor meer informatie ook op de website van de RVO en de website van de Rijksoverheid.

Pagina delen

Reageren op dit bericht

Naam
E-mail
Reactie

Reacties op dit bericht