Water 3

Water in Balans

In het programma Water in Balans richt Waterschap Limburg zich samen met verschillende stakeholders, waaronder de LLTB, op maatregelen tegen wateroverlast. In Zuid-Limburg gaat het specifiek om het vergroten van de waterberging in het landelijk gebied, terwijl het in Noord- en Midden-Limburg om systeeminrichting gaat. Water in Balans richt zich op het voorkomen van wateroverlast, zoals in 2021, door het systeem integraal goed in te richten.

Kijk voor meer informatie ook op de website van Waterschap Limburg.

Kijk hier voor de stimuleringsregeling water vasthouden in Zuid-Limburg >>

Twan Gielen

Projectleider

Twan Gielen 2

Peter van Dijck

Hoofdbestuurslid
Portefeuillehouder

Peter van Dijck liggend
Project

Nieuws

Meer nieuws
Project

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.