Water

Veldbijeenkomst Water in Balans

Het beoordelen van bodemkwaliteit grasland en ruitzaai mais. Dat is het thema van de veldbijeenkomst Water in Balans op woensdag 12 augustus bij Proefboerderij Wijnandsrade. Vanwege corona is aanmelden op voorhand verplicht.

Water in Balans logo

In verband met de coronamaatregelen kunnen maximaal dertig personen aan de bijeenkomst deelnemen. Wilt u zich van een plaatsje verzekeren, stuur dan een mail naar brigitte.kroonen@wur.nl.

In de basis is grasland een goede manier om erosie en wateroverlast te voorkomen. Goed beheer van het grasland is echter nodig om de infiltratiecapaciteit te borgen. Om te kunnen beoordelen of het grasland deze functie heeft of verbeterd kan worden, is het goed kunnen beoordelen van de bodem belangrijk. Tijdens de bijeenkomst worden hiervoor handvatten geboden.

Bij mais is ruitzaai mogelijk een maatregel, die zorgt voor remming van afspoelend water. Dit voorjaar is 35 hectare ingezaaid bij 8 verschillende telers. Een van de percelen wordt tijdens de bijeenkomst bezocht.

Bekijk de uitnodiging hier.

Bijeenkomst delen