Veilig ondernemen

Volle aandacht voor misstanden en criminaliteit in het buitengebied

9 okt 2020

De LLTB blikte deze week, de Week van de Veiligheid, terug op een roerige zomer door een toename van criminele activiteiten in de buitengebieden. De agrarische ondernemers werken hard om deze prachtige gebieden te beheren, die naast een positieve aantrekkingskracht op bewoners, recreanten en toeristen, ook een negatieve aantrekking hebben op criminelen.

Slot

De ervaring leert dat misdadigers steeds professioneler te werk gaan. Van kleinere vergrijpen tot zware criminaliteit zoals druglaboratoria in het buitengebied. Deze vormen van criminaliteit, evenals overlast en inbreuk op privacy, komen in toenemende mate voor. De wijze waarop criminelen agrariërs benaderen, is steeds brutaler en agressiever. Dat moet anders.

Misdadigers op het erf

Het is de eerste keer dat er landelijke cijfers beschikbaar zijn over de ondermijning op het platteland. Uit onderzoek van Dagblad Trouw blijkt dat maar liefst 15 procent van de boeren in Nederland door criminelen verzocht werd om vrijstaande stallen of loodsen beschikbaar te stellen of af te staan. Zeer waarschijnlijk ligt dit Nederlandse gemiddelde hoger, omdat niet iedere boer hier openheid over geeft. In het zuiden, en vooral in de grensregio’s, houden politie en justitie er rekening mee dat 1 tot 3 op de 5 boeren door criminelen worden benaderd. Maar harde cijfers daarover ontbreken.

Een uitvraag onder de leden leverde spoedig meer dan twintig meldingen op. Van diefstallen van diesel, apparatuur en zaaigoed, tot hennepvondst, vernielingen, achtergelaten rotzooi en de aanwezigheid van stropers. In Midden-Limburg werd zelfs weer een dieselwacht in het leven geroepen om preventief te patrouilleren. Naast de materiële (en emotionele) schade en de gevaren als gevolg van de criminele activiteiten zijn boeren vooral boos. De schade door GPS diefstallen loopt inmiddels in de miljoenen, doordat sommige werkzaamheden hierdoor stil vielen. Een ernstige zaak.

Integrale aanpak

LLTB heeft, vanwege haar deelname in het Platform Veilig Ondernemen, korte lijnen met politie, justitie en gemeenten. Hier kaart de LLTB genoemde misstanden aan. In de praktijk blijkt dat politie en justitie vanwege de schaarse beschikbare middelen dikwijls andere prioriteiten stellen. Het tegengaan van overlast en criminaliteit in het buitengebied blijft voor de LLTB prioriteit. Een gestructureerde, integrale aanpak en samenwerking moet de oplossing bieden. Samen met de provincie, gemeenten, politie, justitie en de veiligheidsregio’s preventief aan de slag om de criminaliteit op het boerenerf tegen te gaan.

Daarnaast is het van belang een netwerk van mensen die regelmatig in het buitengebied aanwezig zijn, op te bouwen. Natuurlijk blijft het belangrijk dat gedupeerden melding (blijven) maken van misstanden. Elk detail kan helpen om zaken op te lossen. Denk daarbij aan het onthouden van signalementen en kentekens, het maken van een video (als de situatie dit toelaat) of het inleveren van cameraopnames. De samenwerking met de boeren is dus cruciaal, ook als het gaat om het creëren van bewustwording rondom de gevaren die zij kunnen lopen en hun eigen preventieve rol in de aanpak van criminaliteit. 

LLTB-voorzitter Léon Faassen gaat binnenkort opnieuw met de politie om tafel om de ernst van deze problematiek te bespreken. Hij wil namelijk de mogelijkheden die de politie heeft om het buitengebied meer prioriteit toe te bedelen, bespreken. Parallel daaraan worden de Veiligheidsregio’s benaderd met het verzoek meer periodieke controles als instrument in te zetten. Tenslotte blijft de LLTB extra aandacht vragen voor de gevaren en met haar partners zoeken naar middelen om preventief op te kunnen treden. Zoals met het jaarlijks terugkerende project Hennepbestrijding Buitengebied, om de illegale teelt van hennep op agrarische percelen op preventieve wijze terug te dringen.

Spoedig zult u meer vernemen over de uitkomsten van de gesprekken. In de tussentijd: blijf alert op en blijf aangifte doen van criminele activiteiten.

Pagina delen