Kompas nieuwsbrief

LLTB Kompas 2030

19 nov 2021

Het LLTB Kompas 2030 beschrijft de opgaven waar Limburgse boeren en tuinders aan werken; opgaven vanuit de aarde, buren & burgers, consumenten en de Limburgse economie. Want we zien dat de maatschappij en aarde steeds meer om verduurzaming vragen. Dat buren en burgers een gezond, veilig en aantrekkelijk platteland wensen. Dat consumenten uiteenlopende behoeften hebben. En dat onze Limburgse economie niet zonder een robuuste landbouwsector kan.

Kompas web

Limburgse boeren en tuinders schuwen deze opgaven niet en de LLTB ondersteunt hen hierbij. In dit Kompas leest u hoe we dat doen. Maar vooral beschrijft dit Kompas welke oplossingen onze ondernemers in huis hebben voor deze opgaven. Oplossingen die op basis van maatwerk – passend bij de omgeving en de agrariër – ingezet kunnen worden.

Hierbij lopen onze ondernemers tegen uitdagingen aan. Uitdagingen die we niet altijd alleen aankunnen en waarbij we de hulp nodig hebben van onze streekholders, mensen met een hart voor onze streek en met wie onze boeren en tuinders samen de toekomst vormgeven. U dus.

Dit Kompas is bedoeld ter inspiratie en ondersteuning van onze leden. Daarnaast is het een uitnodiging aan onze partners en streekholders. Wij nodigen hen uit om, op basis van dit Kompas, samen met ons te kijken naar de uitdagingen die wij tegenkomen in het licht van wat de aarde, buren & burgers, consumenten én de Limburgse economie van ons vragen. Want het is niet alleen véél wat van onze ondernemers wordt gevraagd, opgaven staan soms ook op gespannen voet met elkaar. Gelukkig zien we ook perspectieven. Ook die delen we met u in dit LLTB Kompas 2030.

  • Het LLTB Kompas 2030 is digitaal te raadplegen op www.lltb-kompas2030.nl.
  • Wilt u het liever in boekvorm bekijken, dan kunt u een exemplaar aanvragen via info@lltb.nl.

Kompas 2030 in de praktijk

Bekijk voor twee concrete voorbeelden de video hieronder. Vleesveehouder Tim Hupperetz legt uit dat hij alles wil doen om in harmonie met zijn omgeving te ondernemen, maar daarbij de waardering vanuit de consument mist. En glastuinder Frank van Lipzig heeft een prachtige oplossing voor het energievraagstuk, maar loopt daarbij tegen een muur van regelgeving aan.

Pagina delen