Water 2

Waterbeschikbaarheid

In het kader van Waterbeschikbaarheid (Deltaplan Hoge Zandgronden) werkt de LLTB samen met waterschap en provincie aan maatregelen om water langer vast te houden en hiermee het grondwater aan te vullen. Dit om effecten van droogte, zoals in 2018 en 2019, te mitigeren. Inzet van de LLTB is het behoud van de mogelijkheid om grond- en oppervlaktewater te kunnen blijven gebruiken voor de beregening van gewassen.

Twan Gielen

Projectleider

Twan Gielen 2

Peter van Dijck

Hoofdbestuurslid
Portefeuillehouder

Peter van Dijck liggend
Project

Nieuws

Meer nieuws
Project

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.