Vitale Veehouderij

Vitale Veehouderij

De provincie Limburg heeft in 2018 de agenda vitale veehouderij vastgesteld. De provincie zet in op drie lijnen: innoveren in produceren, slim reguleren en oplossen van knelpunten. De LLTB is actief betrokken bij de uitvoeringsacties en zet in op innovaties, techniek en management. Daarmee kan de veehouderij in Limburg zich blijven positioneren als een vooruitstrevende en duurzame sector met groot economisch belang.

Harrie Deckers

Projectleider

HDeckers@lltb.nl
06-53294431

Harrie Deckers

Peter van Dijck

Hoofdbestuurslid
Portefeuillehouder
PvDijck@lltb.nl

Peter van Dijck liggend
Project

Nieuws

Meer nieuws
Project

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.