Vitale Veehouderij

Vitale Veehouderij

De provincie Limburg heeft de agenda vitale veehouderij vastgesteld. De provincie zet in op drie lijnen: innoveren in produceren, slim reguleren en oplossen van knelpunten. De LLTB is actief betrokken bij de uitvoeringsacties en zet in op innovaties, techniek en management. Daarmee kan de veehouderij in Limburg zich blijven positioneren als een vooruitstrevende en duurzame sector met groot economisch belang.

Peter van Dijck

Hoofdbestuurslid
Portefeuillehouder

Peter van Dijck liggend
Project

Nieuws

Meer nieuws
Project

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.