Vitale Fruitteelt

Vitale Fruitteelt

De Limburgse fruitteelt is een gewaardeerd onderdeel van het landschap. Om kansen in de fruitteeltsector te benutten en de positie van deze sector in Limburg te vitaliseren en te versterken, slaan NFO, LLTB, Fruitveiling Zuid-Limburg en de provincie Limburg de handen ineen. Binnen het project wordt door middel van een coachingstraject onderzocht wat binnen de sector nodig is voor een toekomstbestendige sector en hoe innovatie kan worden gerealiseerd. Verder wordt ingezet op kennisontwikkeling over ‘de fruitteelt van de toekomst’, waarbij relevante en actuele thema’s, zoals termijnhandel of nieuwe rassen, aan bod komen.

Susanne Görtz

Hoofdbestuurslid
Portefeuillehouder

Susanne Gortz liggend
Project

Nieuws

Meer nieuws
Project

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.