Bodembeheer

Bodembeheer

De publiek private samenwerking (PPS) Beter Bodembeheer is een onderzoeksprogramma van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) en een consortium van verschillende partijen uit de plantaardige productieketen met als penvoerder de Brancheorganisatie Akkerbouw. De PPS is onderdeel van de Topsector Agri & Food.

Beter Bodembeheer wil door een integrale aanpak de kennis van bodem en bodemprocessen vergroten. Dit met als doel de productie en/of de productiestabiliteit op de korte én de lange termijn te verhogen, de ongewenste emissies naar het milieu te verlagen en maatschappelijke bodemdiensten als biodiversiteit en waterbeheer te versterken. De LLTB/LTO heeft bij een aantal onderzoeken een coördinerende rol en steunt de PPS op communicatief niveau.

De thema's binnen dit project zijn:

Organische stof Grondbewerking
Gezonde bodem Verdichting ondergrond
Mestkwaliteit Weerbare productiesystemen
Bemesting Meten en advies
Bodem-plantinteractie Lange termijn proeven

Arend Jan Cuperus

Projectleider

Arend Jan Cuperus

Theo Coumans

Hoofdbestuurslid
Portefeuillehouder

Theo Coumans liggend
Project

Nieuws

Meer nieuws
Project

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.