Kippen

Biologische landbouw

De groeiende vraag naar biologische producten biedt perspectief voor boeren en tuinders om de overstap te maken naar biologische productiesystemen. Ook biedt dit perspectief voor groei van bestaande biologische bedrijven. De vereniging BioLogisch Limburg is een netwerk van biologische ondernemers in Limburg die de biologische land- en tuinbouw in de provincie willen stimuleren en professionaliseren. Hiervoor werken ze samen op het gebied van afzet, kennis en belangenbehartiging. De projectleiding is in handen van de LLTB.  

LLTB heeft de landelijke belangenbehartiging voor biologische landbouw uitbesteedt aan Biohuis. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Biohuis

Arend Jan Cuperus

Projectleider

Arend Jan Cuperus

Susanne Görtz

Hoofdbestuurslid
Portefeuillehouder

Susanne Gortz liggend
Project

Nieuws

Meer nieuws
Project

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.