Banner prei

Prei de grond uit

Limburg is één van de tuinbouwprovincies van ons land. Naast glastuinbouw worden veel groenten in de vollegrond geteeld. De twee belangrijkste teelten zijn asperges en prei. In onze provincie zijn zo’n 330 bedrijven met asperges (2.300 ha) en 115 bedrijven met prei (980 ha).

Prei is een gewas met een hoge stikstofbehoefte. Prei is op de zandgronden een gewas waar nitraat makkelijk uitspoelt. Bij veel bedrijven ligt het nitraatgehalte in het bovenste grondwater boven de 50 mg per liter.

De huidige gebruiksnormen zijn al erg scherp. Voor de sector wordt het steeds moeilijker om kwalitatief goede producten te telen. Wanneer de gebruiksnormen nog verder aangescherpt worden teelten met een hoge stikstofbehoefte nagenoeg onmogelijk.

De vakgroep vollegrondsteelt van de LLTB wil zich inzetten om emissieloos prei te telen. 
De vakgroep vollegrondsteelt van de LLTB heeft contact met Dryhydropnics. Dit bedrijf ontwikkelt een teeltsysteem op basis van water waarin mineralen zijn opgenomen.
Het mooie van dit systeem is dat het een volledig gesloten systeem is en dat er geen emissies meer kunnen plaatsvinden naar bodem, lucht of water.
Binnen dit project samenwerken bij innovatie willen we het teeltsysteem praktijkrijp maken voor de preiteelt, zodat er binnen een volledig gesloten kringloop emissieloos geteeld kan worden.

Het project bestaat uit 3 fasen:

  1. De voorbereidende fase
  2. De experimenteerfase
  3. De uitvoeringsfase

De looptijd van de subsidiabele periode is van maart 2018 tot maart 2021.

Meer informatie: Arend Jan Cuperus, 06-51490278

Banner Provincie en Europees Landbouwfonds

Arend Jan Cuperus

Projectleider

Arend Jan Cuperus

Peter van Dijck

Hoofdbestuurslid
Portefeuillehouder

Peter van Dijck liggend
Project

Nieuws

Meer nieuws
Project

Bijeenkomsten