Ondernemerschap

Omgevingswetten en -visies

Met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021 moet ook Limburg een Provinciale Omgevingsvisie (POVI) hebben die voldoet aan de Omgevingswet. De POVI vervangt het POL (Provinciaal Omgevingsplan Limburg) uit 2014. De LLTB is namens boeren en tuinders actief betrokken bij de totstandkoming van de POVI. De insteek van de LLTB is in de POVI perspectief te bieden voor agrarische ondernemers. Uitgangspunt is dat boeren en tuinders niet alleen een belangrijke bijdrage leveren aan de Limburgse economie, maar ook een rol hebben als beheerder van het landschap, producent zijn van duurzame energie en een bijdrage kunnen leveren aan de klimaatadaptatie.

De LLTB is ook actief betrokken bij het opstellen van gemeentelijke omgevingsvisies en omgevingsplannen. De omgevingsvisies vormen de basis voor de nog op te stellen omgevingsplannen. De omgevingsplannen vervangen de huidige bestemmingsplannen. De komende jaren gaan gemeenten hiermee aan de slag. De LLTB-regio’s Noord-, Midden- en Zuid-Limburg zijn verantwoordelijk voor de inbreng vanuit de land- en tuinbouw. In tegenstelling tot de bestemmingsplannen gaan de omgevingsplannen niet alleen over ruimtelijke ordening, maar ook over milieu-, gezondheids- en wateraspecten.

Bert Vergoossen

Projectleider

BVergoossen@lltb.nl
06-53384921

Bert Vergoossen

Thijs Rompelberg

Vicevoorzitter hoofdbestuur
Portefeuillehouder
TRompelberg@lltb.nl

Thijs Rompelberg liggend
Project

Nieuws

Meer nieuws
Project

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.